Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Lokata 6-miesięczna na nowe środki

Promocyjne warunki terminowej lokaty 6 miesięcznej

 • Promocją objęte będą lokaty sześciomiesięczne, założone w Banku Spółdzielczym w Człuchowie w okresie od 01.08.2022 roku do 31.10.2022 roku.
 • Lokata skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, status dewizowy – rezydent lub nierezydent.
 • Warunki „Lokaty 6 miesięcznej na nowe środki”:
  1) umowa lokaty zawierana na okres 6 miesięcy,
  2) waluta lokaty – PLN,
  3) minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł,
  4) maksymalna kwota lokaty 100 000,00 zł,
  5) lokata dotyczy wyłącznie nowych środków stanowiących nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach klienta Banku (saldo ustalane na dzień 29 lipca 2022 roku),
  6) okres promocyjny trwa 3 miesiące – od 01 sierpnia 2022 roku do 31 października 2022 roku,
  7) maksymalna ilość lokat – 5,
  8) stała stopa procentowa – 5,75% w skali roku,
  9) sposób wniesienia środków na lokatę – gotówkowo lub bezgotówkowo,
  10) lokata nieodnawialna – wraz z upływem okresu umownego środki wraz z należnymi odsetkami przeksięgowane zostaną na rachunek wskazany przez Posiadacza lub nieoprocentowane konto techniczne,
  11) zasady kapitalizacji odsetek – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty naliczane są od dnia wniesienia wkładu do dnia poprzedzającego dzień likwidacji lokaty,
  12) warunki likwidacji lokaty – oprocentowanie wkładu podjętego przed upływem zadeklarowanego 6 miesięcznego okresu wynosi 0%,
  13) oprocentowanie lokaty nie podlega negocjacji,
  14) lokata udostępniona w Placówkach Banku, w aplikacji mobilnej „Nasz Bank” oraz Internet Banking.
 • Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi: 5,75% w skali roku.
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.