Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych w placówkach bankowych oraz przez bankowość elektroniczną (oprocentowanie zmienne):

Okres umowny:

Oprocentowanie obowiązujące:

 

 

1

2

- Lokaty Over/Night*)

0,01%

- 7 dniowy**)

0,01%

- 14 dniowy**)

0,01%

- 21 dniowy**)

0,01%

- 1 miesięczny

0,01%

- 2 miesięczny

0,01%

- 3 miesięczny

0,50%

- 4 miesięczny

0,52%

- 5 miesięczny

0,55%

- 6 miesięczny

0,60%

- 9 miesięczny

0,65%

- 12 miesięczny

0,80%

- 24 miesięczny

1,00%

- 36 miesięczny

1,15%

- od 4 lat do 10 lat

1,20%

- książeczki mieszkaniowe

0,01%

- rachunki oszczędnościowe a'vista

0,00%

*) lokaty dla JST - oprocentowanie ustalane indywidualnie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

**) lokaty krótkoterminowe (7, 14 i 21 - dniowe) mogą być zakładane wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1. Kwota najniższej wpłaty dla terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7, 14 i 21-dniowe) – lokaty zakładane wyłącznie
    przez bankowość elektroniczną (IB)
– 5.000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 500,00 zł,

3) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

4) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu
    BS).

2. Kwota najniższej wpłaty dla lokat terminowych klientów instytucjonalnych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7, 14 i 21-dniowe) – 10.000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 1.000,00 zł,

3) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

4) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu
    BS).

 

Oprocentowanie lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych PLEJADA*):

Wysokość oprocentowania po okresie przetrzymania wkładu:

Okres odsetkowy

Oprocentowanie
za pełne miesiące*)

 

do 1 miesiąca

½ oprocentowania r-ków oszczędnościowych  avista

1

2

1 miesiąc

0,01%

2 miesiące

0,01%

3 miesiące

0,20%

4 miesiące

0,30%

5 miesięcy

0,40%

6 miesięcy

0,50%

7 miesięcy

0,55%

8 miesięcy

0,60%

9 miesięcy

065%

10 miesięcy

0,70%

11 miesięcy

0,75%

12 miesięcy

0,80%

 

*) Wysokość oprocentowania zależy od długości terminu przechowywania środków pieniężnych na rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach okresu umownego lokaty.

W przypadku dochowania terminu umownego - odsetki naliczane są wg aktualnego oprocentowania obowiązującego dla ostatniego miesiąca okresu umownego.

W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego – odsetki naliczane są za pełne okresy odsetkowe przechowywania środków na rachunku lokaty wg stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego okresu odsetkowego poprzedzającego dzień likwidacji lokaty, a za każdy dzień niepełnego okresu odsetkowego oraz w przypadku wycofania środków pieniężnych przed upływem pierwszego miesiąca okresu umownego, odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a`vista w złotych, obowiązującego w dniu likwidacji rachunku lokaty.

 

Oprocentowanie mieszkaniowych rachunków oszczędnościowo-kredytowych „TWÓJ DOM”

1) oprocentowanie zmienne: stawka oprocentowania ustalana jest w relacji do średniej arytmetycznej z kwotowań stawki WIBID 3M, z kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek i wynosi:

Okresy odsetkowe w trakcie trwania umowy

Wysokość oprocentowania

 

1

2

 

- do 3 lat

WIBID 3M -1,50 pp., nie mniej niż 0,06%

0,06%

 

- w czwartym roku

WIBID 3M -1,40 pp., nie mniej niż 0,08%

0,08%

 

- w piątym roku

WIBID 3M -1,30 pp., nie mniej niż 0,09%

0,09%

 

- w szóstym roku

WIBID 3M -1,20 pp., nie mniej niż 0,09%

0,13%

 

- w siódmym roku

WIBID 3M -1,10 pp., nie mniej niż 0,09%

0,23%

 

- w ósmym roku

WIBID 3M -1,00 pp., nie mniej niż 0,10%

0,33%

 

- w dziewiątym roku

WIBID 3M - 0,85 pp., nie mniej niż 0,10%

0,48%

 

- w dziesiątym roku

WIBID 3M – 0,75 pp., nie mniej niż 0,10%

0,58%

 

2) kapitalizacja odsetek następuje w cyklach rocznych; odsetki skapitalizowane traktowane są jako należne posiadaczowi rachunku,

3) minimalna wysokość miesięcznej wpłaty na rachunek wynosi 50,00 zł,

4) w przypadku zerwania umowy zawartej na okres 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki w wysokości ½ oprocentowania rachunków oszczędnościowych avista obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy,

5) w przypadku zerwania umowy zawartej na okresy dłuższe niż 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki za okres od dnia ostatniej kapitalizacji do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku w wysokości ½ oprocentowania rachunków oszczędnościowych a`vista obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
z dopłatami*)

 

Okres umowny

 

Oprocentowanie

 

1

2

 

12 miesięcy

 

 

0,50%

 

 

24 miesiące

 

 

0,55%

1) Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.

2) Kwota wpłaty gwarantująca otwarcie rachunku lokaty terminowej z dopłatami wynosi 100,00 zł.,
    ale nie więcej niż 20 000,00 zł.

3) Minimalna kwota dopłaty wynosi 100,00 zł.

4) Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 000,00 zł.

5) Oprocentowanie nie podlega negocjacji.

 

drukuj ()

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.