Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Negocjowane oprocentowanie lokat

Szanowni Klienci,

Informujemy, że minimalna kwota jednej lokaty uprawniająca do uzyskania oprocentowania negocjowanego wynosi 250 000,00 zł.

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych w placówkach bankowych oraz przez bankowość elektroniczną (oprocentowanie zmienne):

Okres umowny:

Oprocentowanie obowiązujące:

 

 

1

2

- Lokaty Over/Night*)

-

- 7 dniowy**)

0,01%

- 14 dniowy**)

0,05%

- 21 dniowy**)

0,10%

- 1 miesięczny

1,00%

- 2 miesięczny

1,00%

- 3 miesięczny

1,50%

- 4 miesięczny

1,50%

- 5 miesięczny

1,55%

- 6 miesięczny

1,70%

- 9 miesięczny

1,80%

- 12 miesięczny

2,70%

- 24 miesięczny

3,00%

- 36 miesięczny

3,10%

- od 4 lat do 10 lat

3,40%

*) lokaty dla JST - oprocentowanie ustalane indywidualnie, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

**) lokaty krótkoterminowe (7, 14 i 21 - dniowe) nie dotyczą osób fizycznych, mogą być zakładane wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej

1. Kwota najniższej wpłaty dla terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych wynosi:

1) dla lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 500,00 zł,

2) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

3) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu
    BS).

2. Kwota najniższej wpłaty dla lokat terminowych klientów instytucjonalnych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7, 14 i 21-dniowe) – 10.000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) – 1.000,00 zł,

3) dla Lokat SGB – zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej,

4) dla lokat promocyjnych – zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu
    BS).

 

Oprocentowanie lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych PLEJADA*):

Wysokość oprocentowania po okresie przetrzymania wkładu:

Okres odsetkowy

Oprocentowanie
za pełne miesiące*)

 

1

2

1 miesiąc

1,00%

2 miesiące

1,00%

3 miesiące

1,30%

4 miesiące

1,35%

5 miesięcy

1,40%

6 miesięcy

1,50%

7 miesięcy

1,55%

8 miesięcy

1,60%

9 miesięcy

1,70%

10 miesięcy

1,80%

11 miesięcy

1,90%

12 miesięcy

2,50%

 

*) Wysokość oprocentowania zależy od długości terminu przechowywania środków pieniężnych na rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach okresu umownego lokaty.

W przypadku dochowania terminu umownego - odsetki naliczane są wg aktualnego oprocentowania obowiązującego dla ostatniego miesiąca okresu umownego.

W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego – odsetki naliczane są za pełne okresy odsetkowe przechowywania środków na rachunku lokaty wg stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego okresu odsetkowego poprzedzającego dzień likwidacji lokaty, a za każdy dzień niepełnego okresu odsetkowego oraz w przypadku wycofania środków pieniężnych przed upływem pierwszego miesiąca okresu umownego, odsetki naliczane są w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu STANDARD, obowiązującego w dniu likwidacji rachunku lokaty.

 

Oprocentowanie mieszkaniowych rachunków oszczędnościowo-kredytowych „TWÓJ DOM”

1) oprocentowanie zmienne: stawka oprocentowania ustalana jest w relacji do średniej arytmetycznej z kwotowań stawki WIBID 3M, z kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek i wynosi:

Okresy odsetkowe w trakcie trwania umowy

Wysokość oprocentowania

 

1

2

 

- do 3 lat

WIBID 3M-3,50pp. nie mniej niż 0,06%

2,16%

 

- w czwartym roku

WIBID 3M-3,40 pp., nie mniej niż 0,08%

2,26%

 

- w piątym roku

WIBID 3M-3,30pp., nie mniej niż 0,09%

2,36%

 

- w szóstym roku

WIBID 3M-3,20pp., nie mniej niż 0,09%

2,46%

- w siódmym roku

WIBID 3M-3,10 pp., nie mniej niż 0,09%

2,56%

 

- w ósmym roku

WIBID 3M-3,00pp., nie mniej niż 0,10%

2,66%

 

- w dziewiątym roku

WIBID 3M-2,85pp., nie mniej niż 0,10%

2,81%

 

- w dziesiątym roku

WIBID 3M-2,75 pp., nie mniej niż 0,10%

2,91%

 

2) kapitalizacja odsetek następuje w cyklach rocznych; odsetki skapitalizowane traktowane są jako należne posiadaczowi rachunku,

3) minimalna wysokość miesięcznej wpłaty na rachunek wynosi 50,00 zł,

4) w przypadku zerwania umowy zawartej na okres 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu STANDARD, obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy,

5) w przypadku zerwania umowy zawartej na okresy dłuższe niż 12 miesięcy, Bank nalicza odsetki za okres od dnia ostatniej kapitalizacji do dnia poprzedzającego dzień likwidacji rachunku w wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych typu STANDARD obowiązującego w Banku w dniu zerwania umowy.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
z dopłatami*)

 

Okres umowny

 

Oprocentowanie

 

1

2

 

12 miesięcy

 

 

2,00%

 

 

24 miesiące

 

 

2,50%

1) Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.

2) Kwota wpłaty gwarantująca otwarcie rachunku lokaty terminowej z dopłatami wynosi 100,00 zł.,
    ale nie więcej niż 20 000,00 zł.

3) Minimalna kwota dopłaty wynosi 100,00 zł.

4) Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 000,00 zł.

5) Oprocentowanie nie podlega negocjacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.