Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • zastrzeżenia
  • Pay
  • Bankowość moblina
  • Doładowania
  • SKO

Nawigacja

Treść strony

LOKATY TERMINOWE

Oprocentowanie środków na rachunkach depozytów terminowych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

Lokaty standardowe: (oprocentowanie zmienne)

 

Okres umowny

 

Stawka procentowa

 

1 dniowe

 

0,10%

 

7 dniowe

 

0,15%

 

14 dniowe

 

0,20%

 

21 dniowe

 

0,25%

 

1 miesięczne

 

0,45%

 

2 miesięczne

 

0,45%

 

3 miesięczne

 

0,80%

 

4 miesięczne

 

0,80%

 

5 miesięczne

 

0,80%

 

6 miesięczne

 

0,90%

 

9 miesięczne

 

1,00%

 

12 miesięczne

 

1,10%

 

24 miesięczne

 

1,50%

 

36 miesięczne

 

1,60%

                            od 4 do 10lat 1,60%

książeczki mieszkaniowe

1,10%

Kwota najniższej wpłaty dla terminowych lokat oszczędnościowych wynosi:

1) dla krótkoterminowych,(lokaty 7,14 i 21-dniowe) - 5 000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat, (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) - 100,00 zł,

3) dla Lokat SGB - 500,00 zł,

4) dla lokat promocyjnych - zgodnie z aktualną ofertą Banku

(na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu BS)

 

Kwota najniższej wpłaty dla lokat terminowych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych, (lokaty 7,14 i 21 - dniowe) - 10 000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat, (lokaty od 1 m-ca do 10 lat) - 1 000,00 zł,

3) dla Lokat SGB - 500,00 zł,

4) dla lokat promocyjnych - zgodnie z aktualną ofertą Banku

(na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu BS)

 

Oprocentowanie depozytów bieżących i terminowych liczone jest w stosunku rocznym.

 

Dynamiczna lokata terminowa „PLEJADA”:

 

Okres odsetkowy

 

Oprocentowanie*

 

do 1 miesiąca

 

½ oprocentowania a’vista

 

1 miesiąc

 

0,40%

 

2 miesiące

 

0,40%

 

3 miesiące

 

0,60%

 

4 miesiące

 

0,65%

 

5 miesięcy

 

0,70%

 

6 miesięcy

 

0,75%

 

7 miesięcy

 

0,80%

 

8 miesięcy

 

0,90%

 

9 miesięcy

 

1,00%

 

10 miesięcy

 

1,10%

 

11 miesięcy

 

1,10%

 

12 miesięcy

 

1,20%

*)Wysokość oprocentowania zależy od długości terminu przechowywania środków pieniężnych na rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach okresu umownego lokaty. W przypadku dochowania terminu umownego- odsetki nalaiczane są wg aktualnego oprocentowania obowiązującego dla ostatniego miesiąca okresu umownego. W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego -odsetki naliczane są za pełne okresy odsetkowe przechowywania środków na rachunku lokaty wg stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego okresu odsetkowego poprzedzającego dzień likwidacji lokaty, a za każdy dzień niepełnego okresu odsetkowego oraz w przypadku wycofania środków pieniężnych przed upływem pierwszego miesiąca okresu umownego, odsetki naliczane są w wysokości 1/2 oprocentowania rachunków a'vista w złotych, obowiązującego w dniu likwidacji rachunku lokaty.

 

Rachunki rentierskie "Rentier Plus"

                                 Odsetki naliczane w okresach:

Termin lokaty miesięcznych kwartalnych rocznych
3 letnia 2,00% 2,05% 2,20%
5 letnia 2,05% 2,20% 2,30%

 

Mieszkaniowy rachunek oszczędnościowo-kredytowy „TWÓJ DOM”

 

Okresy odsetkowe w trakcie trwania umowy

 

Stawka bazowa

 

Wysokość oprocentowania

 

do 3 lat

 

WIBID 3M – 1,5 pp., nie mniej niż 0,06%

 

0,06%

 

w czwartym roku

 

WIBID 3M – 1,4 pp., nie mniej niż 0,10%

 

0,12%

 

w piątym roku

 

WIBID 3M – 1,3 pp., nie mniej niż 0,15%

 

0,22%

 

w szóstym roku

 

WIBID 3M – 1,2 pp., nie mniej niż 0,20%

 

0,32%

 

w siódmym roku

 

WIBID 3M – 1,1 pp., nie mniej niż 0,25%

 

0,42%

 

w ósmym roku

 

WIBID 3M – 1,0 pp., nie mniej niż 0,30%

 

0,52%

 

w dziewiątym roku

 

WIBID 3M – 0,5 pp., nie mniej niż 0,35%

 

1,02%

 

w dziesiątym roku

 

WIBID 3M

 

1,52%

 

Dla indywidualnych Klientów Banku, istnieje możliwość negocjowania oprocentowania.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
z dopłatami

Okres odsetkowy:

Stawka procentowa:

- 12 miesięczny

1,45%

- 24 miesięczny

1,75%

 

  1. Oprocentowanie zmienne.
  2. Kwota najniższej wpłaty na rachunek lokaty terminowej z dopłatami wynosi  100,00 zł.
  3. Minimalna kwota dopłaty wynosi 100,00 zł.
  4. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 000,00 zł.
  5. Oprocentowanie nie podlega negocjacji.

 

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.