Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKZE


KONTO IKZE


Bank Spółdzielczy w Człuchowie od 07.12.2012r otwiera i prowadzi Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

1.IKZE oprocentowane jest wg zmiennej stopy procentowej, jako iloczyn stawki bazowej i wskaźnika Banku.
2.Stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych z kwartału kalendarzowego poprzedzającego dany kwartał, wskaźnik Banku wynosi 0,9.
3.Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych.
4.Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego.
5.Na dzień 01.01.2023r. oprocentowanie wynosi 6,38%.
6.Kapitalizacja odsetek dokonywana jest na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Maksymalny limit wpłat w 2023r. wynosi 8 322,00 w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 12 483,00 zł.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.