Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • Bez gotówki
  • zastrzeżenia
  • Bankowość moblina
  • Doładowania
  • SKO

Nawigacja

Treść strony

Oprocentowanie depozytów i środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

1.Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (oprocentowanie zmienne):

1) rachunki (a'vista), w tym SKO - 0,10%,

2) rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (ROR):

a) standardowe - 0,01%,

b) podstawowy rachunek płatniczy - 0,00%,

c) rodzinne -0,00%

d) VIP:

- dla środków na rachunku w kwocie do 3 000,00zł - 0,00%,

- dla środków na rachunku w kwocie pow. 3 000,00zł -0,50% 

e) JUNIOR/MŁODZIEŻOWY: - 0,01%

f) SENIOR: - 0,01%,

g) eBS: 0,00%,

h) "Konto za złotówkę": 0,00%,

i) dla PKZP: - 0,01%,

3) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, z wyjątkiem rachunków

rozliczeniowych prowadzonych dla jednostek budżetowych:

a) rachunki standardowe, w tym rachunki w pakiecie "DOBRY PLON" i "WSPÓLNOTA BS":

- dla środków na rachunku w kwocie do 500,00zł - 0,00%,

- dla środków na rachunku w kwocie pow. 500,00zł - 0,01%,

b) dla środków na rachunku w ramach pakietu "iBS Biznes" - 0,00%

c) dla środków na rachunku w ramach pakietu "Wiele za niewiele" - 0,00%

 

2.Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych oraz na rachunkach

terminowych lokat oszczędnościowych (oprocentowanie zmienne):

Okres umowny

Stawka procentowa

1 dniowe

0,10%

7 dniowe

0,15%

14 dniowe

0,20%

21 dniowe

0,25%

1 miesięczne

0,45%

2 miesięczne

0,45%

3 miesięczne

0,80%

4 miesięczne

0,80%

5 miesięczne

0,80%

6 miesięczne

0,90%

9 miesięczne

1,00%

12 miesięczne

1,10%

24 miesięczne

1,50%

36 miesięczne

1,60%

od 4 lat do 10 lat

1,60%

książeczki mieszkaniowe

1,10%

 

3.Kwota najniższej wpłaty dla terminowych lokat oszczędnościowych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych,(lokaty 7,14 i 21 - dniowe - 5 000,00 zł.

2) dla pozostałych lopkat (lokaty od 1-mca do 10 lat) 100,00 zł.

3) dla Lokat SGB - 500,00 zł,

4) dla lokat promocyjnych - zgodnie z aktualną ofertą Banku (na podstawie

odrębnej Uchwały Zarządu BS).

4. Kwota najniższej wpłaty dla lokat terminowych wynosi:

1) dla lokat krótkoterminowych (lokaty 7,14 i 21-dniowe) - 10 000,00 zł,

2) dla pozostałych lokat (lokaty od 1-mca do 10 lat) - 1 000,00 zł,

3) dla Lokat SGB - 500,00 zł,

4) dla lokat promocyjnych - zgodnie z aktualną ofertą Banku

(na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu BS).

 

Oprocentowanie depozytów bieżących i terminowych liczone jest w stosunku rocznym.

 

Dynamiczna lokata terminowa „PLEJADA”:

(oprocentowanie zmienne)

Okres odsetkowy

Oprocentowanie*

do 1 miesiąca

½ oprocentowania a’vista

1 miesiąc

0,40%

2 miesiące

0,40%

3 miesiące

0,60%

4 miesiące

0,65%

5 miesięcy

0,70%

6 miesięcy

0,75%

7 miesięcy

0,80%

8 miesięcy

0,90%

9 miesięcy

1,00%

10 miesięcy

1,10%

11 miesięcy

1,10%

12 miesięcy

1,20%

*wysokość oprocentowania po okresie przetrzymania wkładu.

 

Rachunki rentierskie "Rentier Plus"

                                 Odsetki naliczane w okresach:

Termin lokaty miesięcznych kwartalnych rocznych
3 letnia 2,00% 2,05% 2,20%
5 letnia 2,05% 2,20% 2,30%

 

Rachunek oszczędnościowy „TWÓJ DOM”

 

(oprocentowanie zmienne)

Okresy odsetkowe w trakcie trwania umowy

Stawka bazowa

Wysokość oprocentowania

do 3 lat

WIBID 3M – 1,5 pp. nie mniej niż 0,06%

0,06%

w czwartym roku

WIBID 3M – 1,4 pp., nie mniej niż 0,10%

0,10%

w piątym roku

WIBID 3M – 1,3 pp., nie mniej niż 0,15%

0,15%

w szóstym roku

WIBID 3M – 1,2 pp., nie mniej niż 0,20%

0,22%

w siódmym roku

WIBID 3M – 1,1 pp., nie mniej niż 0,25%

0,32%

w ósmym roku

WIBID 3M – 1,0 pp., nie mniej niż 0,30%

0,42%

w dziewiątym roku

WIBID 3M – 0,5 pp., nie mniej niż 0,35%

0,92%

w dziesiątym roku

WIBID 3M

1,42%

 

 

Dla indywidualnych Klientów, Bank przewiduje możliwość negocjowania oprocentowania.

 

Oprocentowanie środków na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
z dopłatami

Okres odsetkowy:

Stawka procentowa:

- 12 miesięczny

1,45%

- 24 miesięczny

1,75%

 

  1. Oprocentowanie zmienne.
  2. Kwota najniższej wpłaty na rachunek lokaty terminowej z dopłatami wynosi  100,00 zł.
  3. Minimalna kwota dopłaty wynosi 100,00 zł.
  4. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 1 000,00 zł.
  5. Oprocentowanie nie podlega negocjacji.

 

RACHUNKI WALUTOWE

 

Rachunki walutowe o stałym oprocentowaniu w EURO

 

Waluta

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

1

3

6

12

24

36

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu w EURO

 

Dla terminów od 6 m-cy do 36 m-cy oprocentowanie ustalane jest w odniesieniu do stawek LIBOR

z przedostatniego dnia operacyjnego poprzedniego miesiąca, pomniejszone o marżę Banku.

 

Waluta

Rachunki

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

a’vista

bieżące

6

12

24

36

 

EUR

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

Wysokość minimalnej kwoty wkładu terminowego:

dla osób fizycznych – 500 EUR

dla podmiotów gospodarczych – 1 000 EUR

 

Wysokość kwoty granicznej wkładu do negocjacji wynosi równowartość 10 000 EUR.

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu, w walutach innych niż EURO:

Waluta Rachunki bieżące
USD 0,00%
GBP 0,00%

KREDYTY

Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

Rodzaj kredytu

 

Okres kredytowania Zmienna/stała stopa procentowa1
Kredyty dla osób fizycznych:  

Konsumpcyjny

do 3 lat9,99%2 ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych3

do 5 lat - WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 8 lat - WIBOR 12M+ marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
karty kredytowe

czterokrotna stopa kredytu lombardowego NBP

Dla Ciebie do 30 m-cy wg stopy stałej 9,50%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Na Szóstkę do 36 miesięcy wg stopy stałej 6,00%, ale nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych
Bez odsetek do 24 miesięcy 0,00%

Kredyt „PROMOCJA”

 

do 12 m-cy wg stopy stałej 8,19%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 24 m-cy wg stopy stałej 9,19%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 36 m-cy wg stopy stałej 9,49%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Dobry Kredyt

do 36 m-cy wg stopy stałej 9,49%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 72 m-cy wg stopy zmiennej WIBOR12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt konsolidacyjny

do 180 miesięcy WIBOR+marża

Limit zadłużenia w ROR WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Karty kredytowe czterokrotna stopa kredytu lombardowego NBP

Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej

1,3 stopy oprocentowania obowiązującego dla lokaty terminowej stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty.

Kredyt mieszkaniowy

WIBOR 3M + marża

(marża Banku uzależniona jest od wkładu własnego i współpracy z Bankiem)

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów oraz z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego w ROR dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4
Stawka oprocentowania dopuszczalnego debetu w ROR 3,75 stopy kredytu lombardowego NBP  

Kredyty dla podmiotów gospodarczych i na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt płatniczy

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjny

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Unijny SGB WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyty dla podmiotów gospodarczych
Szybki kredyt dla firm WIBOR 3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt technologiczny

WIBOR 3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt na działalność rolniczą

Kredyt „DOBRY PLON”

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Nowa Linia

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Agro-Inwest WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjny SGB AGRO WIBOR3M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt z częściową spłatą kapitału - linia MRcsk WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty obrotowe

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty inwestycyjne

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4

 1 Liczona w stosunku rocznym

2 Stała stopa procentowa

3 Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p.

4 Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.