Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Kredyt "Czyste Powietrze"

wc+A9A6Eep6uAAAAABJRU5ErkJggg==VAmpR3n0nmrsFVCfarKI8VAuoRXn3nWjuFlCdaLOK8lAtoBbl3XeiuVtAdaLNKspDtYBalHffieb+P4PrQO81GywvAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

W Banku Spółdzielczym w Człuchowie można już ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł.

Jak to działa? Wniosek o kredyt z dotacją i gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego można złożyć u doradcy klienta. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przystąpienie do programu „Czyste Powietrze” wpisuje się w proekologiczne działania naszej Grupy SGB, która uruchomiła platformę komunikacji „Zielone sąsiedztwo”, nawiązującą do idei lokalności i dbałości o środowisko naturalne.

Z kredytu „Czyste Powietrze” można sfinansować m.in.:
👉 wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
👉 zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),
👉 ocieplenie przegród budowlanych,
👉 zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,    
👉 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
👉 mikroinstalację fotowoltaiczną.

 

h+0zs0VjKaVNwAAAABJRU5ErkJggg==

 

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na realizację przedsięwzięcia klienci mają 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 r.
Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu i brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

 

Kredyt CZYSTE POWIETRZE

Kwota kredytu

do 100.000,00 zł

Okres kredytowania

do 84 miesięcy

Oprocentowanie

zmienne WIBOR 12M + marża 3,50 p.p.

Prowizje

0,50% - w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej EFPiG

1,00% - w pozostałych przypadkach

 

 

Więcej o programie „Czyste powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator dofinansowania
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/