Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

KREDYTY

 

Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

Rodzaj kredytu

Okres kredytowania Zmienna/stała stopa procentowa1
Kredyty dla osób fizycznych:

 

Konsumpcyjne

do 1 roku 7,50%2

do 2 lat WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 3 lat WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 5 lat WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 8 lat WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

 

 

Kredyt "Dla Ciebie"

do 12 m-cy 7,50%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 24 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 30 m-cy - WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt gotówkowy EKO! do 84 m-cy WIBOR 12M + marża
Zabezpieczony hipoteką do 96 m-cy 13,00%3
Kredyt "Czyste Powietrze"
do 84 m-cy WIBOR 12M + marża 3,50 p.p.
kredyt konsolidacyjny

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
12,00%3
limit zadłużenia w ROR WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Karty kredytowe WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej

WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

 

 

Kredyt mieszkaniowy

 

WIBOR 3M + marża

(marża Banku uzależniona jest od wysokości wkładu własnego i współpracy z Bankiem)

9,50%3
Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów oraz z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego w ROR dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4
Stawka oprocentowania dopuszczalnego debetu w ROR WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla podmiotów gospodarczych i na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt płatniczy

 WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjny

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Unijny SGB WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK WIBOR3M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
                                                                       Kredyty dla podmiotów gospodarczych
Szybki kredyt dla Firm WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjno-obrotowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt technologiczny WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
                                                                           Kredyty na działalność rolniczą
Dobry Plon WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Nowa Linia WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Agro - Inwest WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjny SGB AGRO WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt z częściową spłatą kapitału - linia MRcsk WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty obrotowe

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty inwestycyjne

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4

1Liczona w stosunku rocznym

2 Stała stopa procentowa

3 Okresowo stała stopa procentowa, dotyczy taże zmiany z oprocentowania zmiennego na okresowo stałą stopę procentową

4 Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.