Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

KREDYTY

 

Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

Rodzaj kredytu

Okres kredytowania Zmienna/stała stopa procentowa1
Kredyty dla osób fizycznych:

 

Konsumpcyjne

do 1 roku 7,50%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 2 lat WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych3

do 3 lat WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych3

do 5 lat WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 8 lat WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

 

 

Kredyt "Dla Ciebie"

do 12 m-cy 7,50%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 24 m-cy WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 30 m-cy - WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt "Na Szóstkę" do 12 m-cy 6,00%, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 24 m-cy WIBOR 12M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 36 m-cy - WIBOR 12M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt „PROMOCJA”

do 12 m-cy 7,50%2 , ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

do 24 m-cy WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 36 m-cy WIBOR 12M +marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

 

"DOBRY KREDYT"

do 12 m-cy 7,50%, ale nie więcjen  iż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 24 m-cy WIBOR 12M + marża, ale ni więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych
do 36 m-cy WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
do 72 m-cy WIBOR12M+ marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt gotówkowy EKO! WIBOR 12M + marża
kredyt konsolidacyjny WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
limit zadłużenia w ROR WIBOR 12M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Karty kredytowe WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej

1,3 stopy oprocentowania obowiązującego dla lokaty terminowej stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty.

Kredyt mieszkaniowy

WIBOR 3M + marża

(marża Banku uzależniona jest od wysokości wkładu własnego i współpracy z Bankiem)

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów oraz z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego w ROR dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4
Stawka oprocentowania dopuszczalnego debetu w ROR WIBOR 12M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla podmiotów gospodarczych i na działalność rolniczą

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt płatniczy

 WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt inwestycyjny

WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyt Unijny SGB WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK WIBOR3M+marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
                                                                       Kredyty dla podmiotów gospodarczych
Szybki kredyt dla Firm WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjno-obrotowy WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt technologiczny WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
                                                                           Kredyty na działalność rolniczą
Dobry Plon WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Nowa Linia WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Agro - Inwest WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt inwestycyjny SGB AGRO WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych
Kredyt z częściową spłatą kapitału - linia MRcsk WIBOR 3M + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty obrotowe

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Kredyty inwestycyjne

WIBOR + marża, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

Zadłużenie przeterminowane z tytułu niespłaconych kredytów dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie4

1Liczona w stosunku rocznym

2 Stała stopa procentowa

3 Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p.

4 Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.