Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

LOKATA SKARBONKA - OSZCZĘDNOŚCI NIGDY ZA WIELE!

- lokata "Skarbonka" skierowana jest do małoletnich klientów Banku,

- umowa zawierana jest na okres: 1 roku, 2 lub 3 lat,

- lokata ma charakter odnawialny,

- możliwe jest założenie tylko 1 lokaty,

- rachunek lokaty musi być zasilany systematycznymi wpłatami w wysokości 20,00 zł, 50,00 zł lub
  100,00 zł

- oprocentowanie lokaty uzależnione jest od  średniej arytmetycznej kwotowań stawki

  WIBID 3M z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym otwierana jest lokata i obowiązuje

  do końca danego kwartału,

- odsetki należne naliczane są w cyklach kwartalnych i dopisywane do rachunku w ostatnim

  dniu kwartału kalendarzowego,

- wypłata środków powoduje likwidację lokaty.

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.