Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Rachunek bieżący

Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych),
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie przelewów przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów: ELIXIR, EXPRESS ELIXIR, INTERNET BANKING,
 • składanie stałych zleceń,
 • skorzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • założenie lokaty terminowej.

Wymagane dokumenty:

 • wyciąg z rejestru sądowego,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • koncesję lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego (REGON),
 •  numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących w naszym Banku. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np.fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy mogą założyć:

 • podmioty instytucjonalne,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
 • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Pakiet internetowy "iBS - Biznes"

Rachunek rozliczeniowy będący składnikiem pakietu "iBS - Biznes", prowadzony jest za pośrednictwem jednego z elektronicznych kanałów dostępu tj. Internet Banking lub Internet Banking dla Firm.

Dane podstawowe:

 • pakiet przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych,
 • rachunek prowadzony jest w PLN,
 • w skład pakietu wchodzą produkty i usługi realizowane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, oparte na korzystnym planie taryfowym.

 

Pakiet "Wspólnota BS"

Dane podstawowe:

 • rachunek prowadzony jest w PLN,
 • pakiet usług i produktów bankowych przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych,
 • środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu wg zmienne stopy procentowej,
 • kapitalizacja odsetek następuje na koniec każdego kwartału kalendarzowego oraz w dniu likwidacji rachunku.

Zawartość pakietu:

 • rachunek bieżący,
 • rachunki pomocnicze, w tym rachunek pomocniczy dla funduszu remontowego,
 • rachunki lokat terminowych,
 • całodobowy dostęp do rachunków, poprzez system bankowości interntowej Internet Banking, Internet Banking dla Firm,
 • konto oszczędnościowe,
 • inne produkty i usługi oparte na korzystnym planie taryfowym.
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.