Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • zastrzeżenia
  • Bankowość moblina
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Rachunki walutowe dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, posiada w ofercie rachunki walutowe dla Klientów

indywidualnych.

Rachunek walutowy płatny na każde żądanie (a'vista) może być prowadzony w EURO, USD,

 

W ramach obsługi rachunków walutowych oferujemy:

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

Bank gwarantuje szybką realizację płatności, przekazane środki są udostępniane bankowi zagranicznemu do 2 dni roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty.

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia całkowicie niezależna sieć teletransmisji, gdzie przesłane dane są kilkakrotnie szyfrowane.

Dane niezbędne do realizacji płatności to:

IBAN: PL (26 cyfrowy nr konta)

SWIFT CODE: GBW CPLPP

 

Godziną graniczną przyjmowania zleceń jest godzina 14:30.

 

Wykaz rachunków zagranicznych NOSTRO

 

INKASO CZEKÓW, TRAT, WEKSLI I DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Bank przyjmuje do inkasa dokumenty na podstawie zlecenia inkasowego. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty finansowe: czeki, traty, weksle oraz dokumenty handlowe: faktury, listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe itp. Rozliczanie operacji związanych z inkasem jest dokonywane w systemie SWIFT przy pomocy sieci banków korespondentów.

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

Bank otwiera i awizuje wszystkie rodzaje akredytyw tj.: odwołalne i nieodwołalne, potwierdzone i niepotwierdzone, płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności. Realizacja akredytyw przeprowadzana jest systemie SWIFT za pomocą sieci banków korespondentów.

SKUP I SPRZEDAŻ WALUT

Bank prowadzi skup i sprzedaż waluty EUR.

Dla wszystkich operacji importowych i eksportowych, istnieje możliwość negocjacji kursów w godzinach:

od 9:15 do 13:00 - operacje importowe,

od 9:15 do 14:00 - operacje eksportowe.

Rachunek lokat terminowych - służy do lokowania nadwyżek środków walutowych, na okres: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy. W ofercie znajdują się lokaty o oprocentowaniu stałym lub zmiennym uzależnionym od wysokości stawki LIBOR.

 

 

OPROCENTOWANIE

RACHUNKI WALUTOWE

Rachunki walutowe o stałym oprocentowaniu w EURO

Waluta

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

1

3

6

12

24

36

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu w EURO

Dla terminów od 6 m-cy do 36 m-cy oprocentowanie ustalane jest w odniesieniu do stawek LIBOR z przedostatniego dnia operacyjnego poprzedniego miesiąca, pomniejszone o marżę Banku.

 

Waluta

Rachunki

Lokaty terminowe ( w miesiącach)

a’vista

bieżące

6

12

24

36

 

EUR

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

Wysokość minimalnej kwoty wkładu terminowego:

dla osób fizycznych – 500 EUR

dla podmiotów gospodarczych – 1 000 EUR

 

Wysokość kwoty granicznej wkładu do negocjacji wynosi równowartość 10 000 EUR.

 

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu, w walutach innych niż EURO:

 

Waluta Rachunki a'vista Rachunki bieżące
USD 0,00% 0,00%
GBP - 0,00%

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.