Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKZE

Zadbaj o swoją przyszłość!

Załóż IKZE w Banku Spółdzielczym w Człuchowie!

Korzyści:

  • możliwość odliczenia kwoty zgromadzonej na IKZE od podstawy opodatkowania,
  • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
  • oprocentowanie1 od 01 kwietnia 2024 roku - 5,09 % w skali roku,
  • sam decydujesz o wielkości i częstotliwości dokonywania wpłat, maksymalnie do określonego limitu rocznego,
  • kapitalizacja odsetek następuje w okresach kwartalnych,
  • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako iloczyn stawki bazowej i wskaźnika określonego przez Zarząd BS Człuchów (zgodnie z decyzją Zarządu - wskaźnik ten wynosi 0,9(; stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych z kwartału kalendarzowego poprzedzającego dany kwartał, publikowany na stronie internetowej www.money.pl ). Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych; stawka bazowa ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalny limit wpłat w 2024r. wynosi 9 388,80 zł.

Maksymalny limit wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2024r. wynosi 14 083,20 zł.

 

 


SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE

  

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Niniejsze oświadczenie opublikowano celem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia).

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie oświadcza, że jako twórca produktów emerytalnych IKE oraz IKZE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to wynik oferowania przez Bank produktów emerytalnych IKE oraz IKZE w formie rachunków oszczędnościowych, na których gromadzone są środki pieniężne klienta. Forma oferowanych produktów emerytalnych oraz zakres wykonywanej przez Bank działalności uniemożliwiają aktywne zarządzanie środkami klientów, stąd też produkty nie wprowadzają ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa art. 2 pkt 22 SFDR.

Inwestycje w ramach tych produktów finansowych nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.