Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKZE

Zadbaj o swoją przyszłość!

Załóż IKZE w Banku Spółdzielczym w Człuchowie!

Korzyści:

  • możliwość odliczenia kwoty zgromadzonej na IKZE od podstawy opodatkowania,
  • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
  • oprocentowanie1 od 01 stycznia 2023 roku-6,38% w skali roku,
  • sam decydujesz o wielkości i częstotliwości dokonywania wpłat, maksymalnie do określonego limitu rocznego,
  • kapitalizacja odsetek następuje w okresach kwartalnych,
  • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako iloczyn stawki bazowej i wskaźnika określonego przez Zarząd BS Człuchów (zgodnie z decyzją Zarządu - wskaźnik ten wynosi 0,9(; stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych z kwartału kalendarzowego poprzedzającego dany kwartał, publikowany na stronie internetowej www.money.pl ). Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych; stawka bazowa ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalny limit wpłat w 2023r. wynosi 8.322,00 zł, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą- 12 483,00 zł.

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.