Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

IKZE

Zadbaj o swoją przyszłość!

Załóż IKZE w Banku Spółdzielczym w Człuchowie!

Korzyści:

 • możliwość odliczenia kwoty zgromadzonej na IKZE od podstawy opodatkowania,
 • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
 • oprocentowanie1 od 01 kwietnia 2019 roku-1,37% w skali roku,
 • sam decydujesz o wielkości i częstotliwości dokonywania wpłat, maksymalnie do określonego limitu rocznego,
 • kapitalizacja odsetek następuje w okresach kwartalnych,
 • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest jako iloczyn stawki bazowej i wskaźnika określonego przez Zarząd BS Człuchów (zgodnie z decyzją Zarządu - wskaźnik ten wynosi 0,9(; stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych z kwartału kalendarzowego poprzedzającego dany kwartał, publikowany na stronie internetowej www.money.pl ). Stawka bazowa jest zmienną stopą procentową wyrażoną w stosunku rocznym i podlega zmianie w cyklach kwartalnych; stawka bazowa ustalana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalny limit wpłat w 2019r. wynosi 5 718,00 zł.

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.