Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, na którym możecie Państwo

gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze!

Korzyści:

 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie, ustalane w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBID 12 z poszczególnych dni roboczych, z miesiąca sierpnia, września i października danego roku,1
 • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
 • wpłaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
 • limit wpłat na IKE w 2019 roku, wynosi 14 295,00 zł.
 • kapitalizacja odsetek następuje w okresach rocznych, na koniec listopada,
 • wypłata środków następuje po osiągnięciu przez posiadacza IKE wieku emerytalnego,
 • istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
 • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

Oprocentowanie:

OKRES OSZCZĘDZANIA STAWKA
od dnia założenia konta do 12 miesiąca włącznie 1,36%
od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 1,38%
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 1,43%
powyżej 60 miesięcy do dnia wypłaty lub zwrotu 1,46%

1. Zmiana stawki bazowej następuje 1 grudnia, każdego roku.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.