Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, na którym możecie Państwo

gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze!

Korzyści:

  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie, ustalane w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBID 12 z poszczególnych dni roboczych, z miesiąca sierpnia, września i października danego roku,1
  • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
  • wpłaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • limit wpłat na IKE w 2024 roku, wynosi 23 472,00 zł.
  • kapitalizacja odsetek następuje w okresach rocznych, na koniec listopada,
  • wypłata środków następuje po osiągnięciu przez posiadacza IKE wieku emerytalnego,
  • istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

Oprocentowanie:

OKRES OSZCZĘDZANIA STAWKA
od dnia założenia konta do 12 miesiąca włącznie 4,71%
od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 4,77%
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 4,94%
powyżej 60 miesięcy do dnia wypłaty lub zwrotu 5,06%

Zmiana stawki bazowej następuje 1 grudnia, każdego roku.

 

 


SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE

  

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Niniejsze oświadczenie opublikowano celem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia).

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie oświadcza, że jako twórca produktów emerytalnych IKE oraz IKZE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to wynik oferowania przez Bank produktów emerytalnych IKE oraz IKZE w formie rachunków oszczędnościowych, na których gromadzone są środki pieniężne klienta. Forma oferowanych produktów emerytalnych oraz zakres wykonywanej przez Bank działalności uniemożliwiają aktywne zarządzanie środkami klientów, stąd też produkty nie wprowadzają ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa art. 2 pkt 22 SFDR.

Inwestycje w ramach tych produktów finansowych nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.