Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, na którym możecie Państwo

gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze!

Korzyści:

  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie, ustalane w oparciu o średnią arytmetyczną stawek WIBID 12 z poszczególnych dni roboczych, z miesiąca sierpnia, września i października danego roku,1
  • naliczone odsetki zwolnione są z tzw. podatku "Belki",
  • wpłaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • limit wpłat na IKE w 2022 roku, wynosi 17 766,00 zł.
  • kapitalizacja odsetek następuje w okresach rocznych, na koniec listopada,
  • wypłata środków następuje po osiągnięciu przez posiadacza IKE wieku emerytalnego,
  • istnieje możliwość dokonania wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • bezpieczeństwo środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

Oprocentowanie:

OKRES OSZCZĘDZANIA STAWKA
od dnia założenia konta do 12 miesiąca włącznie 0,32%
od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 0,33%
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 0,34%
powyżej 60 miesięcy do dnia wypłaty lub zwrotu 0,35%

1. Zmiana stawki bazowej następuje 1 grudnia, każdego roku.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.