Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Oprocentowanie IKE:

okres oszczędzania okres oszczędzania stawka
od dnia założenia konta do 12 miesiąca włącznie 5,99%
od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 6,07%
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 6,29%
powyżej 60 miesięcy do dnia wypłaty lub zwrotu 6,43%

- oprocentowane jest wg zmiennej stopy procentowej wyrażonej w stosunku rocznym.

- stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 12M z poszczególnych dni roboczych obowiązujących dla
  pieniężnego rynku międzybankowego, przyjęta z 3 kolejnych miesięcy, tj. z sierpnia, września i października danego
  roku,

- zmiana stawki bazowej następuje 1 grudnia każdego roku.


 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.