Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Lokata "PLEJADA"

Cenimy lojalność Klientów, dlatego na lokacie "Plejada" oprocentowanie rośnie wraz

z kolejnym okresem utrzymania wkładu!

Sprawdź jak będą rosły ulokowane środki!

Okres odsetkowy

Oprocentowanie
za pełne miesiące*)

 

do 1 miesiąca

½ oprocentowania r-ków oszczędnościowych  avista

1 miesiąc

0,008%

2 miesiące

0,009%

3 miesiące

0,01%

4 miesiące

0,15%

5 miesięcy

0,02%

6 miesięcy

0,03%

7 miesięcy

0,03%

8 miesięcy

0,035%

9 miesięcy

0,035%

10 miesięcy

0,04%

11 miesięcy

0,04%

12 miesięcy

0,05%

*) Wysokość oprocentowania zależy od długości terminu przechowywania środków pieniężnych na rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych okresów odsetkowych w ramach okresu umownego lokaty.

W przypadku dochowania terminu umownego - odsetki naliczane są wg aktualnego oprocentowania obowiązującego dla ostatniego miesiąca okresu umownego.

W przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego – odsetki naliczane są za pełne okresy odsetkowe przechowywania środków na rachunku lokaty wg stopy procentowej obowiązującej dla ostatniego pełnego okresu odsetkowego poprzedzającego dzień likwidacji lokaty, a za każdy dzień niepełnego okresu odsetkowego oraz w przypadku wycofania środków pieniężnych przed upływem pierwszego miesiąca okresu umownego, odsetki naliczane są w wysokości ½ oprocentowania rachunków a`vista w złotych, obowiązującego w dniu likwidacji rachunku lokaty.

**) minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 złotych.

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.