Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony


SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE

  

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

 

Niniejsze oświadczenie opublikowano celem spełnienia obowiązków informacyjnych wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia).

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie oświadcza, że jako twórca produktów emerytalnych IKE oraz IKZE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to wynik oferowania przez Bank produktów emerytalnych IKE oraz IKZE w formie rachunków oszczędnościowych, na których gromadzone są środki pieniężne klienta. Forma oferowanych produktów emerytalnych oraz zakres wykonywanej przez Bank działalności uniemożliwiają aktywne zarządzanie środkami klientów, stąd też produkty nie wprowadzają ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa art. 2 pkt 22 SFDR.

 

Inwestycje w ramach tych produktów finansowych nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

 

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, realizuje swoje zadania w oparciu o zasady zawarte w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Strategia ESG wytyczona w ww. Agendzie dotyczy trzech głównych obszarów: zagadnień środowiskowych (E- environmental), społecznych (S-social) oraz ładu korporacyjnego (G- governance). Bank Spółdzielczy w Człuchowie wspiera oraz aktywnie uczestniczy w realizacji założeń strategii ESG m.in. poprzez oferowanie produktów i usług zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. Bank Spółdzielczy w Człuchowie z nieprzerwaną konsekwencją dba o ekologię i klimat oferując klientom produkty z zakresu zielonej transformacji, które pozwalają na osiąganie pozytywnych rezultatów dla środowiska, ponadto wspiera działania społeczne obejmujące edukację i współpracę z klientami w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz chroni i dba o pracowników tworząc przyjazne środowisko pracy, zgodne z wartościami i zasadami. Działania Banku ukierunkowane są również na wspieranie kultury organizacyjnej poprzez prowadzenie działalności w sposób transparentny z wykorzystaniem najlepszych rynkowych praktyk w zakresie ESG i efektywne zarządzanie ryzykiem ESG. Bank Spółdzielczy w Człuchowie współuczestniczy w zrównoważonym rozwoju gospodarczym i społecznym poprzez lokalną działalność, digitalizację oraz komunikację marketingową ukierunkowaną na obszar ESG.

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.