Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

KARTY KREDYTOWE:

W ofercie Banku znajdują sie karty kredytowe: MasterCard Standard oraz Visa Classic.

Główne zalety kart kredytowych MasterCard Standard oraz Visa Classic:

 • opłata za wydanie karty wynosi jedynie 55 zł,
 • 0 zł za transakcje bezgotówkowe,
 • okres bezodsetkowy wynosi 52 dni (30 dniowy cykl rozliczeniowy + 22 dni na spłatę zadłużenia),
 • okres ważności karty - 4 lata, z możliwością automatycznego wznowienia na kolejny 4 letni okres,
 • maksymalna wysokość limitu 20 000 zł,
 • możliwość wyboru terminu spłaty zadłużenia ( 1, 7, 14, 21),
 • spłata minimalna wynosi 5% min. 50 zł,
 • karta zabezpieczona jest indywidualnym numerem PIN i podpisem posiadacza,
 • dodatkowe zabezpieczenie karty stanowi usługa 3D Secure, polegająca na uwierzytelnianiu każdej przeprowadzonej transakcji dodatkowym hasłem nadawanym podczas rejestracji karty w usłudze.

Opłata interchange od 29.01.2015r. z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywanych na terenie kraju za pośrednictwem kart kredytowych wynosi 0,3% wartości dokonywanej transakcji.

Informacja o marżach walutowych

Tabela prezentuje wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001.
W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank.

Zasady przewalutowania transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach obcych oraz wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank z tego tytułu określone są odpowiednio w regulaminie dotyczącym poszczególnych kart płatniczych oraz obowiązującej Taryfie prowizji i opłat.

Marże walutowe dla kart płatniczych:

PORÓWNANIE KURSÓW

Waluta transakcji

Karta MASTERCARD w walucie

VISA

PLN

EUR

GBP

USD

PLN

Euro

2.48%

0%

0.71%

0.16%

2.83%

Złoty Polski

0%

0.21%

0.73%

0.18%

0%

Forint Węgierski

2.58%

0.71%

0.84%

0.3%

2.97%

Frank Szwajcarski

2.55%

0.28%

0.51%

0.23%

2.9%

Funt Brytyjski

2.45%

0.09%

0%

0.13%

2.81%

Korona Duńska

2.48%

0.01%

0.28%

0.16%

2.83%

Korona Islandzka

1.83%

0%

0%

0%

2.38%

Korona Norweska

3.12%

0.76%

0.83%

0.78%

3.48%

Korona Szwedzka

2.73%

0.32%

0.41%

0.4%

3.04%

Kuna Chorwacka

2.48%

0.5%

0.7%

0.15%

2.43%

Lej Rumuński

2.52%

0.54%

0.75%

0.2%

2.94%

Lew Bułgarski

2.17%

0%

0.4%

0%

2.83%

Korona Czeska

2.65%

0.2%

0.87%

0.32%

2.99%

Tabela DCC:

PORÓWNANIE KURSÓW

Waluta transakcji

DCC

Kurs waluty w bankomacie

Marża

Euro

1 PLN = 0,2433 EUR

11.05%

Złoty Polski

1 PLN = 1 PLN

0%

Forint Węgierski

1 PLN = 87,108 HUF

11.32%

Frank Szwajcarski

1 PLN = 0,2618 CHF

10.93%

Funt Brytyjski

1 PLN = 0,208 GBP

11.48%

Korona Duńska

1 PLN = 1,81 DKK

11.05%

Korona Islandzka

1 PLN = 35,6761 ISK

11.06%

Korona Norweska

1 PLN = 2,5478 NOK

11.37%

Korona Szwedzka

1 PLN = 2,482 SEK

11.19%

Kuna Chorwacka

1 PLN = 1,8245 HRK

11.01%

Lej Rumuński

1 PLN = 1,1965 RON

10.97%

Lew Bułgarski

1 PLN = 0,4759 BGN

11.04%

Korona Czeska

1 PLN = 6,2035 CZK

11.02%

 

Od 19 kwietnia 2021 r. powiadamiamy użytkowników kart SGB o marży za przewalutowanie transakcji dla płatności kartami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EOG (innej niż waluta karty).  Informacyjny SMS dostaniesz na numer telefonu komórkowego, który podałeś w Banku. Z usługi możesz zrezygnować lub aktywować ją ponownie w najbliższej placówce Twojego Banku.

Wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.