Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Rachunek bankowy dla Rolników - przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku:

 1. decyzja o nadaniu identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 • nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o opłaceniu podatku rolnego,
 • umowa dzierżawy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto rachunki dla rolników indywidualnych dają możliwość:

 • dokonywanie bieżących i terminowych rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • swobodnego dysponowania zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • składania stałych zleceń,
 • zaciągania kredytu w rachunku bieżącym,
 • lokowania nadwyżki środków na rachunkach lokaty terminowej,
 • obsługi rachunku za pośrednictwem aplikacji Internet Banking,
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.