Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

HISTORIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE

 

Bank Spółdzielczy w Człuchowie od początku swojego powstania, miał wpływ na rozwój gospodarczy miasta i okolic. Krótko po II wojnie światowej, było bardzo wiele do zrobienia i powstanie lokalnego Banku okazało się niezbędne. O powstaniu Banku zadecydowali najbardziej przedsiębiorczy mieszkańcy Człuchowa, a ściślej, kierownictwo Powiatowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, które w dniu 10.11.1945 roku wystąpiło do Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Toruniu, o powołanie Banku Spółdzielczego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków odbyło się 29 listopada 1945 roku. W kilka dni później ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Banku, a w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia został powołany pierwszy Zarząd. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych, Bank kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę stając się kolejno „Gminną Kasą Spółdzielczą” i „Kasą Spółdzielczą” w Człuchowie”, czy też Spółdzielnią Oszczędnościowo-Pożyczkową, którą to nazwę przyjęto na Walnym Zgromadzeniu w 1961 roku.

Dopiero w 1975 roku, Bank powrócił do dawnej, obowiązującej do dziś nazwy - Bank Spółdzielczy w Człuchowie.

 

Rok 1975 był również rokiem przełomowym w historii spółdzielczości bankowej, w którym to roku, na mocy ustawy, funkcję centralnego związku banków spółdzielczych przejął Bank Gospodarki Żywnościowej. Pod szyldem BGŻ, Bank Spółdzielczy w Człuchowie funkcjonował kilkanaście lat i tyle też czasu czekał on na samodzielność i własną autonomię.

 

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych jakie miały miejsce w latach 90-tych ubiegłego wieku, Bank Spółdzielczy w Człuchowie wraz z innymi bankami spółdzielczymi, wyprzedzając inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i przekształcenia BGŻ, powołał z własnej inicjatywy Bałtycki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Koszalinie (BBR.), a następnie połączył się z bankami spółdzielczymi działającymi na terenie powiatu człuchowskiego (BS Czarne, Debrzno i Przechlewo).

 

Rok 2001, poprzedzony uchwaleniem przez Sejm ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która wyznaczyła dla banków progi kapitałowe i terminy ich osiągnięcia, zapoczątkował zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej. Rozpoczęły się procesy łączeniowe banków regionalnych zrzeszających banki spółdzielcze, w wyniku których powstały trzy banki zrzeszające, w tym Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, skupiający blisko 160 banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Człuchowie, wraz z GBW S.A. i grupą zrzeszonych banków spółdzielczych, tworzą dzisiaj Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB), która swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim centralną i północno-zachodnią część Polski.

drukuj ()

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.