Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Bank oferuje preferencyjne kredyty obrotowe oraz inwestycyjne.

 

Kredyty preferencyjne przyznawane są między innymi na:

 • chów i hodowlę zwierząt,
 • poprawę struktury agrarnej,
 • poprawę efektywności produkcji polegającą w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania,
 • zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
 • poprawę warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
 • poprawę warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt.


Bank oferuje kredyty preferencyjne w ramach następujących linii kredytowych:

 1. Symbol nKL01 - kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawina.
 2. Symbol nKL02 - kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodawane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawina.
 3. Symbol RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym.
 4. Symbol PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.
 5. Symbol MRcsk - kredyty na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.
 6. Symbol Z - kredyt na zakup użytków rolnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, stosowanymi na zasadach pomocy de minimis.
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.