Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

 • zastrzeżenia
 • Doładowania

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2022.12.02 |
Kredyt Komfortowy Senior +

Szanowni Państwo zapraszamy do korzystania z nowej oferty kredytowej!

Od dzisiaj w naszej ofercie pojawił się kredyt gotówkowy   - „Komfortowy – Senior+”.

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem – 8,99% w skali roku, ale nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych,*

Gwarancja stałej raty przez cały okres kredytowania,

Kredyt na dowolny cel,

Dedykowany jest dla osób powyżej 60 roku życia,

Dochód z tytułu emerytury lub renty, (warunek nie dotyczy osób, które nabyły świadczenia emerytalne i rentowe przed 60 rokiem życia na podstawie przepisów prawa),

Kwota kredytu  do 30.000 zł,

Okres kredytowania do 24 miesięcy,

Prowizja od udzielonego kredytu wynosi od 0,5 % - 2 %,

RRSO dla kredytu udzielonego z prowizją 0,5  % wynosi 10 %,

RRSO dla kredytu udzielonego z prowizją 1 % wynosi 12,25 %,

RRSO dla kredytu udzielonego z prowizją 2 % wynosi 11,59 %.

 

Wyliczenia dla kredytu udzielonego z prowizją 0,5 %

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 33 032,57 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 3 032,57 zł (w tym prowizja 150,00 zł, odsetki 2 882,57 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł) 24 miesięczne raty annuitetowych w wysokości: 23 raty po 1 370,40 zł i ostatnia
rata 1 363,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p.

 

2022.12.02 |
Loteria Visa Qatar 2022

Płać Visa bezpiecznie i weź udział w loterii!

 

Teraz dzięki Visa do wygrania setki nagród! Zarejestruj się i graj o samochód Kia Niro EV.

 

Jak grać o nagrody? To proste!

Zarejestruj się. Wypełnij formularz – do 18 grudnia 2022 r. Po zakończeniu rejestracji płatności Visa staną się losami w loterii.

·        Płać kartą Visa jak najczęściej. Im więcej transakcji zrobisz, tym większe szanse na wygraną.

·        Graj o nagrody. Możesz wygrać samochód, telewizor lub jedną z setek innych nagród.

 

W loterii Visa do wygrania:

·        3 samochody Kia Niro EV

·        60 telewizorów Hisense 65” 4K

·        180 e-kart na zakupy w Lidlu o wartości 500 zł

·        600 replik piłek Mistrzostw Świata FIFA 2022

 

Szczegóły w regulaminie na www.visa.pl/visa-qatar-pl.

 

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym banku!

 

 

 

 

2022.11.02 |
Lokaty

Drogi kliencie!
 Z przyjemnością przedstawiamy nowe oferty lokat dostępnych w Naszym Banku:

LOKATA 6-MIESIĘCZNA

  • Umowa lokaty zawierana na okres 6 miesięcy,
  • Lokata jest odnawialna, nie musisz pamiętać, aby ulokować środki na kolejne okresy umowne, odnowienie na kolejne okresy umowne nastąpi na warunkach standardowej lokaty oszczędnościowej 6-miesięcznej,
  • Gwarantujemy Ci stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy,
  • Jeżeli utrzymasz lokowane środki w pełnym okresie 6 miesięcy zyskasz aż 6,00 % w skali roku w pierwszym okresie lokowania,
  • Jeżeli podejmiesz wkład przed upływem zadeklarowanego 6-miesięcznego okresu odbierzesz sam wkład bez odsetek,
  • Lokatę otworzysz już od 6 000,00 zł, a maksymalna kwota to 600 000,00 zł dla jednego klienta,
  • Zakładasz tyle lokat, ile chcesz – do kwoty maksymalnej,
  • Środki wpłacać możesz w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
  • Lokata dotyczy wyłącznie nowych środków*, stanowiących nadwyżkę ponad saldo lokat zgromadzonych na rachunkach w Banku,
  • Oferta dostępna wyłącznie w Oddziałach Banku,
  • Więcej informacji na temat powyższej lokaty i innych produktów oferowanych przez nasz Bank uzyskasz również u naszych pracowników.

LOKATA 9-MIESIĘCZNA

  • Umowa lokaty zawierana na okres 9 miesięcy,
  • Lokata jest odnawialna, nie musisz pamiętać, aby ulokować środki na kolejne okresy umowne, odnowienie na kolejne okresy umowne nastąpi na warunkach standardowej lokaty oszczędnościowej 9-miesięcznej,
  • Gwarantujemy Ci stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy,
  • Jeżeli utrzymasz lokowane środki w pełnym okresie 9 miesięcy zyskasz aż 7,00 % w skali roku w pierwszym okresie lokowania,
  • Jeżeli podejmiesz wkład przed upływem zadeklarowanego 9-miesięcznego okresu odbierzesz sam wkład bez odsetek,
  • Lokatę otworzysz już od 1 000,00 zł, a maksymalna kwota to 1 000 000,00 zł dla jednego klienta,
  • Zakładasz tyle lokat, ile chcesz – do kwoty maksymalnej,
  • Środki wpłacać możesz w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • Lokata dotyczy wyłącznie nowych środków**, stanowiących nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach w Banku,
  • Lokatę założysz w Placówkach Banku, w aplikacji mobilnej „Nasz Bank”
   oraz za pośrednictwem Internet Bankingu,
  • Więcej informacji na temat powyższej lokaty i innych produktów oferowanych przez nasz Bank uzyskasz również u naszych pracowników.

 

Zapraszamy do lokowania środków

w Banku Spółdzielczym w Człuchowie

 

 

*) Nowe środki - środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo lokat zgromadzonych na rachunkach klienta w Banku. Saldo ustalane na dzień 28 października 2022 roku.

**) Nowe środki - środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach klienta w Banku. Saldo ustalane na dzień 28 października 2022 roku.

 

 

 

2022.10.14 |
Wsparcie FWK

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego przeznaczonych na:

·         nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;

·         nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

·         remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;

·         nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;

·         nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

·         inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. 

W ramach FWK kredytobiorca może skorzystać z następujących form pomocy :

·         Wsparcia , które może zostać przyznane na okres  nie dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 2000 zł miesięcznie.

·         Pożyczki , która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.

·         Promesy,   czyli  przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia skierowane są do:

·         kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika), lub

·         kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub

·         kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony
o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

§  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552 zł,(w 2022 r.)

§  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczyn liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1200 zł (w 2022 r.).

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia nie może być przyznane jeżeli:

·         utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;

·         jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);

·         jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;

·         umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;

·         w dniu złożenia Wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku;

·         w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

·         w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie/pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne, ale nieoprocentowane.

Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat  wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

W celu uzyskania wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia należy wypełnić wniosek i złożyć go w placówce Banku lub drogą elektroniczną.

W celu złożenia wniosku droga elektroniczną należy:

·         pobrać załącznik (wniosek) ,

·         wydrukować, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i podpisać zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku bądź zgodnie z podpisami złożonym na umowie kredytowej,

wykonać skan lub zdjęcie wniosku i przesłać na adres email odpowiedniego oddziału: o.czluchow@bsczluchow.sgb.pl; o.czarne@bsczluchow.sgb.pl; o.debrzno@bsczluchow.sgb.pl; o.przechlewo@bsczluchow.sgb.pl; lub sekretariat@bsczluchow.sgb.pl

Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w placówkach Banku.

Podstawowe informacje są także opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego 

 

2022.10.10 |
Wizyta w Banku

 

Dnia 7 października nasz Oddział w Przechlewie odwiedzili trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie. Podczas wizyty, dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje Bank, kto w nim pracuje i  z jakich produktów oferowanych przez nasze placówki mogą skorzystać Klienci, nawet ci najmniejsi.  Poznały zawody takie jak Opiekun klienta, Kasjer, Księgowy. Pracownicy chętnie odpowiadali na liczne pytania dzieci dotyczące pracy w Banku, dzięki nim pojęcia takie jak lokata, kredyt, oszczędności, przelew, konto nie są już obce 💰.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali słodkości i pamiątkowe balony 🎈 z logo Banku Spółdzielczego w Człuchowie. To była bardzo wartościowa lekcja. Niezmiernie miło było Was gościć 😊