Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • Bez gotówki
 • zastrzeżenia
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2020.06.03 |
Zmiana oprocentowania

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, informuje o zmianie oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach:

 • lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych,
 • lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych "Plejada",
 • terminowych lokat oszczędnościowych "Skarbonka",
 • terminowych lokat oszczędnościowych z dopłatami,
 • rachunku oszczędnościowo-kredytowego "Twój Dom",
 • książeczek mieszkaniowych,
 • oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych w pakiecie "Standard", "Junior", "Młodzieżowy", "Senior", "VIP" oraz rachunków dla PKZP,
 • bieżących standardowych, w tym rachunków w pakiecie "Dobry Plon", "Wspólnota BS",
 • oszczędnościowych prowadzonych w ramach pakietu "Dobry Plon",
 • oszczędnościowych prowadzonych w ramach pakietu "Wspólnota BS".

Szczegółowa informacja o zmianach znajduje się w zakładce: Oprocentowanie.

2020.06.01 |
Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich 2020

LP

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Lokal

1.

Gmina Wiejska Człuchów

2020-06-09

0900

BS Człuchów

siedziba Centrali

2.

Gmina Miejska Człuchów

2020-06-09

1200

BS Człuchów

siedziba Centrali

3.

Gmina Czarne

Gmina Rzeczenica

2020-06-09

1500

BS Człuchów

siedziba O/Czarne

4.

Gmina Debrzno

2020-06-09

1500

BS Człuchów

siedziba O/Debrzno

5.

Gmina Przechlewo

Gmina Koczała

2020-06-09

1500

BS Człuchów

siedziba O/Przechlewo

2020.06.01 |

Przypominamy, że jeszcze do końca lipca mogą się Państwo ubiegać o środki finansowe dystrybuowane w ramach Tarczy Finansowej PFR. Ekspert PKF odpowiada w poniższym nagraniu na pytania dotyczące Tarczy Finansowej oraz innych możliwych źródeł finansowania, które mogą Państwo uzyskać w związku z pandemią COVID-19.

(link do nagrania https://we.tl/t-BATiVkWypT)

 

W ramach pierwszego tygodnia „Czerwca z bankiem spółdzielczym” zachęcamy również
do udziału w webinarze pt. Wsparcie dla innowacyjnych - utrzymanie płynności i dopłata
do kredytu czyli gwarancje Biznesmax BGK oraz Jak sfinansować wdrożenie technologii w MŚP – Kredyt na innowacje technologiczne.

https://www.parp.gov.pl/tarcza

2020.06.01 |
Moratorium pozaustawowe

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

 

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

 

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

 

 

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki

– moratorium pozaustawowe

19 maja 2020 r. zakończyły się prace nad „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały banki-członkowie Związku Banków Polskich:

 • jest moratorium pozaustawowym w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19,
 • zostało przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego notyfikowane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

 

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. EBA może wydłużyć ten termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z koronawirusem. Banki będą mogły wtedy również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

Bank Spółdzielczy w Człuchowie deklaruje, że będzie gotowy, aby od 8 czerwca 2020 r. oferować wszystkie instrumenty pomocowe na zasadach określonych w zaprezentowanym stanowisku.

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

Grupa kredytobiorców

Kryteria kwalifikacji

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy:

(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej)

 

 

 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
 • 29 lutego 2020 r. lub
 • dzień złożenia wniosku przez klienta

średni przedsiębiorcy:

(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorcą)

 

 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
 • na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
 • nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
 • nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

duzi przedsiębiorcy:

 

 

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców

Korzyści

indywidualni, mikro i mali przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowychw trybie automatycznym lubuproszczonym maksymalnie na:

 • 6 miesięcy(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

średni przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na:

 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych,
 • 3 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych

(niezależnie od liczby złożonych wniosków)

duzi przedsiębiorcy

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa produktów

Korzyści

produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020 r.(kredyty w rachunku, karty kredytowe)

odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej),na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku)

odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie:

 • 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków)

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji z wykorzystaniem narzędzi pomocowych oferowanych w ramach programów rządowych nie warunkuje udzielenia pomocy w formie przewidzianej w moratorium.

Dodatkowo wskazujemy, że – niezależnie od narzędzi pomocowych wskazanych w moratorium – instrumenty pomocowe przewidziane w odrębnych ustawach mogą przewidywać inne kryteria dostępu do danego instrumentu, uwzględniające w szczególności zasady przyznawania pomocy publicznej.

2020.05.28 |
Płać kartą Visa i wygraj Toyotę

Weź udział w wielkiej loterii Visa! Zarejestruj się, płać Visa i wygraj samochód Toyota Corolla Kombi oraz tysiące innych nagród.

 

Weź udział w loterii:

1. Zarejestruj swoją kartę w loterii na visa.pl.

2. Płać kartą Visa jak chcesz – również telefonem, zegarkiem czy online.

3. Wygrywaj nagrody!

 

Rejestrujesz swoją kartę tylko raz. Każda płatność Visa to nowy los w loterii!

Dodatkowo każda płatność dokonana na AliExpress oraz w sklepach Żabka liczy się podwójnie.

Im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Płać więc kartą Visa jak najczęściej!

 

Dowiedz się więcej na visa.pl.

Nie masz jeszcze karty Visa? Zapytaj w naszym Banku!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.