Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2024.05.31 |
KOMUNIKAT

Zastrzeżenie numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, Bank ma obowiązek weryfikacji w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony, dlatego jeśli:

ü jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

ü  zamierzasz wypłacić gotówkę w kasie Banku z rachunku bankowego, a dokonywana wypłata pojedynczo lub jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich Oddziałach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

ü  planujesz zawrzeć umowę z Bankiem;

ü  zamierzasz dokonać istotnych zmian w umowie – aneks,

upewnij się, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL.

 

W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL klienta, Bank:

ü  może odmówić klientowi zawarcia umowy;

ü  wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez klienta dyspozycji wypłaty gotówkowej, niezależnie od cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL (dotyczy to również każdej kolejnej dyspozycji - niezależnie od jej wysokości, złożoną w czasie 12 godzin od momentu złożenia przez klienta wstrzymanej dyspozycji wypłaty gotówkowej).

Zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie można tu -> https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

2024.05.20 |
Przerwa techniczna

Przerwa techniczna

Bank Spółdzielczy w Człuchowie informuje, że w dniu 25 maja 2024r. w godz. 9:00 – 15:00, będą trwały prace techniczne, w związku z czym wystąpi przerwa w dostępie do:


- Bankowości Internetowej

- Aplikacji Nasz Bank i SGB Mobile

- Bankomatów.

Przepraszamy za utrudnienia, Bank Spółdzielczy w Człuchowie.

2024.05.16 |
Nasz Bank Junior
-
🔒👨‍👧‍👦 Porozmawiaj z dzieckiem o cyberbezpieczeństwie już dziś! W cyfrowym świecie pełnym niespodzianek, Nasz Bank Junior jest Twoim partnerem w edukacji 🎓 i ochronie. Kontroluj transakcje 💳, ucz dzieci bezpiecznych zakupów online 🛒 i razem z nami buduj bezpieczną przyszłość dla Twoich najmłodszych. Pamiętaj, że edukacja to pierwszy krok do bezpieczeństwa! Bądźmy świadomi, bądźmy bezpieczni razem z #NaszBankJunior.
 
Pobierz Nasz Bank Junior i wprowadź swoje dziecko w świat odpowiedzialnych finansów:
Więcej informacji na: www.naszbankjunior.pl
2024.05.15 |
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE
ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU, ŻE 
W DNIACH I MIEJSCACH OKREŚLONYCH PONIŻEJ: 

Harmonogram zebrań


ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

PODCZAS SPOTKAŃ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZARZĄD 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE ZŁOŻY:


• SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ROKU 2023, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TERENU 
GRUPY CZŁONKOWSKIEJ,
• SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2023 ROK,
• SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z 2023 R. ORAZ WNIOSKÓW Z POPRZEDNIEGO ZEBRANIA 
GRUPY CZŁONKOWSKIEJ,
A TAKŻE:
• POINFORMUJE O PLANIE DZIAŁALNOŚCI BANKU NA ROK BIEŻĄCY ORAZ O ZASADACH I WARUNKACH:
1. UDZIELANIA KREDYTÓW,
2. GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI,
3. O PLANOWANYM PODZIALE NADWYŻKI BILANSOWEJ,
• PRZEDSTAWI PROJEKT ZMIAN W STATUCIE BANKU,
• PRZEDSTAWI PROJEKT UCHWAŁ NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W ROKU 2024,
• PRZEDSTAWI INFORMACJE O WYSOKOŚCI ZADEKLAROWANYCH I WNIESIONYCH DO BS UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH;

ZEBRANI CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE:


• WYBIORĄ, SPOŚRÓD NIEOGRANICZONEJ LICZBY KANDYDATÓW, CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BS CZŁUCHÓW (ARKUSZE OCENY 
ODPOWIEDNIOŚCI WYMAGANE DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOSTĘPNE SĄ U DYREKTORÓW
POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CZŁUCHOWIE. WYPEŁNIONE ARKUSZE WRAZ Z WYMAGANYMI 
ZAŁĄCZNIKAMI KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOŻYĆ NA ZEBRANIU GRUPY 
CZŁONKOWSKIEJ),
• OCENIĄ DZIAŁALNOŚĆ BANKU I REALIZACJĘ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W ROKU UBIEGŁYM,
• ZGŁOSZĄ WNIOSKI W SPRAWIE DALSZEGO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI BANKU;


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
W CZŁUCHOWIE

2024.05.09 |
KOMUNIKAT

 

Komunikat

 

W nocy z soboty na niedzielę, czyli 11 maja 2024r. od godz. 23:00 będą trwały prace technologiczne, w związku z tym:

 

do 12 maja, godz. 07:00, niedostępna będzie funkcja wpłatomatów,

12 maja w godz. 00:01 - 03:30 niedostępne będą:

przelewy Express Elixir,

przelewy na telefon BLIK,

prośby o przelew BLIK.

Za utrudnienia przepraszamy, Bank Spółdzielczy w Człuchowie.

 

 

 

 

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.