Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Treść strony

Losowe zdjęcie

Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Aktualności

2019.01.04 |
Oszczędzaj i wygrywaj w loterii Lokata SGB z nagrodami!

Oszczędności pną się w górę, a lawina nagród czeka! Zakładając lokatę 6 miesięczną SGB w Banku Spółdzielczym w Człuchowie w okresie od 07 stycznia do 29 marca 2019 roku możesz wygrać nowego Opla MOKKA X i inne atrakcyjne nagrody.

 

W loterii wezmą udział lokaty 6-miesięczne, na których zostanie ulokowane minimum 500 zł.

Każda wielokrotność tej sumy zwiększa Twoją szansę na nagrody i pomnaża Twój zysk.

 

Zapraszamy do placówek Banku.

2019.01.04 |
Komunikat Związku Banków Polskich, Komendy Głównej Policji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie skanowania przez użytkowników smartfonów kodów QR z naklejek bezprawnie umieszczanych na bankomatach z dnia 21 grudnia 2018 r.

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach. Przedmiotowe naklejki z kodami QR zamieszczane są bez zgody i wiedzy ich właścicieli tj. banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi.

Przestępcy wprowadzając w błąd poprzez przekazywanie fałszywej informacji o np. możliwej wygranej nagrodzie, doprowadzają do zmanipulowania potencjalnego klienta, który - w przypadku zeskanowania kodu QR z naklejki – w tym konkretnym przypadku zostanie przekierowany do usługi SMS PREMIUM, uruchomienie której spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Wobec powyższego Związek Banków Polskich, Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaleca ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności, wskazując, iż należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik smartfona padł ofiarą przestępstwa, powinien niezwłocznie zawiadomić usługodawcę tj. bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce Policji

Związek Banków Polskich

Komenda Główna Policji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

2018.12.31 |
Jakość Roku 2018 dla pakietu „Wiele za niewiele” Banków Spółdzielczych SGB

Kapituła konkursu „Jakość Roku 2018” zdecydowała o nadaniu produktom i usługom Spółdzielczej Grupy Bankowej najwyższego wyróżnienia i tym samym certyfikatu „Jakość Roku 2018”. Na wyróżnienie zasłużył oferowany przez Banki Spółdzielcze SGB oraz SGB-Bank S.A. pakiet dla firm „Wiele za niewiele”.

 

– Wyróżnienie stanowi docenienie Państwa profesjonalizmu, zaangażowania i dążenia
do doskonalenia jakości – czytamy w uzasadnieniu decyzji kapituły.

Istotą wdrożenia nagrodzonego programu było przygotowanie dedykowanej oferty
dla właścicieli małych i średnich firm - aktywniejsze włączenie Banków Spółdzielczych SGB w działalność w sektorze MŚP i upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

„Wiele za niewiele” to nowoczesny pakiet dla firm, w którym klient za 10 zł miesięcznie może otrzymać:

 • rachunek firmowy - otwarcie i prowadzenie,
 • kartę płatniczą Mastercard,
 • aplikację mobilną Portfel SGB,
 • Voucher AXA - pomoc w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,
 • terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa,
 • oraz kartę paliwową FLOTEX – za dodatkowe 1 zł miesięcznie.

Pakiet „Wiele za niewiele” został wdrożony w Bankach Spółdzielczych SGB w sierpniu 2018 roku. Jest to pierwszy tego typu pakiet produktów skierowanych do firm. Pakiet oferuje przedsiębiorcom dodatkowe produkty i usługi do tej pory nieoferowane przez Banki Spółdzielcze SGB. Klienci otrzymują wsparcie w obszarach: bankowości, realizacji usług płatniczych i usług ubezpieczeniowych dla swoich firm.

European Quality Certificate to największa w Polsce inicjatywa promująca przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju.

Realizowany od ponad 12 lat projekt Fundacji EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® to prestiżowe godło przyznawane przedsiębiorstwom, instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym, które odznaczają się wysoką jakością. Godło jest prawnie chronione – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrował je jako znak towarowy.

Fundacja Qualitas przyznająca certyfikat „Jakość roku 2018” – Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych od początku swojego istnienia za cel stawia sobie wspieranie i promowanie idei jakości oraz dobrych praktyk w biznesie.

2018.12.27 |
Oferta pracy na stanowisko: Opiekun Klienta

Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddział w Debrznie

poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun Klienta

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Oddział w Debrznie, 77-310 Debrzno, ul. Młynarska 1

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji, (współpraca z wieloma osobami na różnych szczeblach organizacji),
 • dyspozycyjność,
 • zorientowanie na realizację zadań, osiąganie wyników, poszukiwanie rozwiązań,
 • pozytywne nastawienie do życia i pracy,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV + list motywacyjny) na adres o.debrzno@bsczluchow.sgb.pl lub dostarczenie osobiście do Oddziału w Debrznie przy ulicy Młynarskiej 1. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Opiekun Klienta  w Oddziale Debrzno.”  Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

 

 

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez okres aktualnej i przyszłych  rekrutacji prosimy o  zawarcie w CV stosownej klauzuli:

 

*W przypadku  braku ww klauzuli CV nie będzie rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT*

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23 77-300 Człuchów, numer telefonu(59) 83 42 472 , (59) 83 43 287, email: sekretariat@bsczluchow.sgb.pl
 2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem email: iodo@bsczluchow.sgb.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Opiekuna Klienta  na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
  2. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
  3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie  jest art. 6 ust. 1 lit. c,

     4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana
         dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności: 

         1) organom kontrolnym,

         2) współpracującym z Administratorem firmom prawniczym,

         3) medycynie pracy,

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 

                      1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
                           roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z
                           procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,

                     2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
                         – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie
                         dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

        3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów
            oraz pracowników) i mienia Administratora przez okres 3 miesięcy, chyba że
            dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość,
            iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega
            przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

6.Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora
   Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

               1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

               2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

               3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

               4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  Rozporządzenia,

               5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
                   Rozporządzenia,

               6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

               7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie,
                  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
                  danych osobowych.

 

7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

 

            Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich
            danych osobowych oraz zawartymi w niej  pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę
            na przetwarzanie moich danych osobowych:

             - w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko - ………..
               (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

           - dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na stanowisko
              …………………..- ……….. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

 

                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                              (Podpis kandydata)

2018.11.09 |
Weź dobry kredyt, a będziesz na plusie!

Teraz w Banku Spółdzielczym w Człuchowie możesz otrzymać wygodny kredyt gotówkowy – Kredyt +

+  atrakcyjne oprocentowanie  6,00%*

+  niskie koszty całkowite

+  na dowolny cel.

Promocja obowiązuje od 13 listopada 2018 roku do 27 stycznia 2019 roku.

Wstępną  symulację kredytową mogą Państwo przeprowadzić z wykorzystaniem  formularza kredytowego  udostępnionego pod adresem: https://sgb24.pl/webforms/?partner=932601#kg

 

Szczegółowych informacji o ofercie udzielą Państwu pracownicy Banku.

Zapraszamy do placówek Banku.

*Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 16 849,91 zł, oprocentowanie stałe 6,00%, całkowity koszt kredytu 1 849,91 zł ( w tym: prowizja 450,00 zł, odsetki 1 399,91 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 równych rat miesięcznych w wysokości 456,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.