Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT, obejmuje również mikroprzedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniżej.


1. JPK_VAT
Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Kto składa JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.
Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Ważne! Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:
• twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
• zatrudniasz mniej niż 10 osób,
JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.


3. Kiedy NIE składasz JPK_VAT
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:
• sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
• zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
• organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).


4. Kiedy złożyć JPK_VAT
Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:
• otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
• sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
• upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.
Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.
Przykładowo:
do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
do 25 marca wyślesz informację za luty itd.


5. Jak złożyć JPK_VAT
JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.
Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.
Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.
Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów pod koniec 2017 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK (więcej o tym w części Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT).
Utwórz prawidłowy JPK_VAT
Jeśli rozliczasz się z VAT i nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, skorzystaj z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów:
• pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik csv),
• wpisz dane z rejestru VAT w odpowiednie kolumny i wiersze tabeli (są one niezbędne do wygenerowania JPK_VAT). Opis, jak to zrobić, znajdziesz w broszurze informacyjnej oraz w opisie struktury i formatu danych pliku csv,
• wypełniony plik csv stanowi źródło JPK_VAT i po jego konwersji aplikacją Klient JPK 2.0 (do formatu xml) jest gotowy do wysyłki.
Możesz też utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.


6.Wyślij JPK_VAT
Załóż profil zaufany
Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebujesz certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-(eGo). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Profil zaufany – w odróżnieniu do certyfikatu kwalifikowanego – jest bezpłatny. Sprawdź, jak założyć profil zaufany (link do serwisu Obywatel.gov).
Pobierz aplikację Klient JPK 2.0 do wysyłania JPK
Po uzyskaniu profilu zaufanego (eGo) pobierz i zainstaluj aplikację Klient JPK 2.0 do konwersji i wysyłki plików JPK. Wybierz ją w wersji dla systemu operacyjnego, którego używasz na twoim komputerze (Windows, Linux).
Po złożeniu pliku JPK_VAT mogą pojawić się zdarzenia gospodarcze, które wymagają zmian w ewidencji VAT (np. otrzymasz fakturę korygującą od kontrahenta za zakupy dla firmy, wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż czy wystawisz klientom faktury do paragonów, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku). Złóż wtedy korektę JPK_VAT. Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.
Pozostałe obowiązki podatnika
Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych plików JPK z informacjami na temat:
• faktur,
• ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• wyciągów bankowych,
• obrotów magazynowych.
W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych albo wysłać je mailem na adres wskazany przez organ podatkowy. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.
Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.


7. Kontakt:
Masz pytania? Skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub ze swoim urzędem skarbowym (zobacz listę urzędów w bazie teleadresowej KAS)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.