Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny

 

Bank Spółdzielczy udziela kredytu w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie  3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” na mocy umowy współpracy podpisanej z SGB–Bankiem S.A. Część zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu technologicznego może zostać spłacona przez BGK w formie premii technologicznej. Kwota dofinansowania przekazana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego i jest wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych projektu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki kredytu:

1) kwota dofinansowania (premii technologicznej):

  1. nie może przekroczyć 6 mln PLN,
  2. wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych -  w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz od wielkości firmy (wg statusu MSP), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020,

2) inwestycja technologiczna, polega na:

  1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, usług, lub procesów lub
  2. wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych albo znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, towarów i usług,

3) premia technologiczna jest wypłacana, w zależności od zapotrzebowania przedsiębiorcy, wyrażonego
    we wniosku o dofinansowanie:

  1. częściowo w okresie realizacji projektu z ostatnią płatnością, po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu technologicznego, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK,
  2. jednorazowo po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu technologicznego, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli na miejscu realizacji inwestycji dokonanej przez BGK,

4) udział własny przedsiębiorcy rozumiany jako środki nie pochodzące z kredytu technologicznego ani inne
    formy finansowania z użyciem pomocy publicznej, w finansowaniu kosztów kwalifikowanych nie może
    wynosić mniej niż 25% tych kosztów,

5) inwestycja, która ma być finansowana z kredytu technologicznego nie może być rozpoczęta przed datą
    złożenia do BGK wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przyznawania dofinansowania w postaci premii technologicznej są dostępne pod adresem: http://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne

            

 

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.