Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Facebook

Banery

  • zastrzeżenia
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKATY

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania, organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz ósmy koordynuje NASK Państwowy Instytut Badawczy. W trakcie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa odbywają się warsztaty, konferencje, kampanie i inicjatywy, które mają podnieść świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.
 

Poniżej umieszczono przykłady cyberniebezpieczeństw.

 

RODO - ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (potocznie zwane RODO). Dlatego też przekazujemy kilka informacji przybliżających te zasady. Można je znaleźć w poniższym załączniku:

Informacja dotycząca obowiązków Banku związanych z identyfikacją klienta

Bank Spółdzielczy w Człuchowie informuje, iż pracownicy  Banku mają prawo do żądania wszelkich dokumentów, w celu identyfikacji klientów oraz osób/podmiotów przez niego reprezentowanych, w każdym przypadku złożenia wniosku o otwarcie rachunku lub zlecenia realizacji transakcji, bez względu na kwotę transakcji.

W przypadku odmowy okazania dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji osób, o których mowa powyżej, pracownik ma prawo do odmowy otwarcia rachunku bądź zrealizowania transakcji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).

 

Zlecenia płatnicze w Banku Spółdzielczym w Człuchowie realizowane są w oparciu o

następujące godziny graniczne:

 

1) w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

a)w placówce Banku prowadzącej rachunek - do godziny 11:00, lub

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - do godziny 13:30.

 

2) w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:

a) w placówce Banku prowadzącej rachunek - po godzinie 11:00, lub

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - po godzinie 13:30.

 

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i kart płatniczych

W trakcie korzystania z bankowości internetowej oraz kart płatniczych, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa określonych w poniższym dokumencie.

Bezpieczne zakupy w internecie!

W związku z coraz częstszymi przypadkami prób oszukiwania klientów korzystających z zakupów w Internecie Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich przygotowało kilka wskazówek, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/luty/bezpieczne-zakupy-w-internecie-dobre-praktyki

Uwaga na fałszywe e-maile!

Uwaga na fałszywe e-maile na temat kontroli dochodów. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o "ukrywaniu dochodów" lub "wyznaczonej kontroli dochodów". Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załącznika, który zwiera złośliwy kod.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

Przykładowa treść fałszywych wiadomości wysyłanych na adresy e-mail można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywa-korespondencje-mailowa2

Uwaga na cyberprzestępców!

Dbając o bezpieczeństwo w obszarze usług bankowości elektroniczej Bank Spółdzielczy w Człuchowie zwraca uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców.

Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego należy sprawdzić poprawność numeru konta. Jeżeli numer rachunku będzie niepoprawny należy się natychmiast wylogować oraz skontaktować z Bankiem.

Ostrzegamy przed złośliwym oprogramowaniem dla urządzeń mobilnych (tablety, telefony komórkowe), podszywającym się pod aplikacje Banków oraz innych instytucji.

Szczegółowe informacje na temat powyższych zagrożeń znajdą Państwo na stronie:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

Zasady bezpiecznego korzystania z rachunku bankowego

W trakcie korzystania z bankowości internetowej, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa określonych w poniższym dokumencie.

Poradnik klienta usług finansowych

KARTY BANKOWE

Uwaga na skimming kart!

Szanowni Klienci

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa kart oraz transakcji wypłaty środków z bankomatów, zwracamy Państwa uwagę na wzmożone w ostatnim czasie działanie grup przestępczych w zakresie skimmingu kart w bankomatach.

Skimming jest przestępstwem polegającym na nielegalnym kopiowaniu paska magnetycznego karty bankomatowej, kredytowej w celu wytworzenia duplikatu oryginalnej karty.

W związku z powyższym uczulamy Państwa na wzmożoną uwagę przed skorzystaniem z bankomatów. Jeśli wygląd bankomatu różni się w Państwa opinii od dotychczasowego np. pojawiły się dodatkowe urządzenia, nakładki itp., prosimy nie dokonywać transakcji w danym bankomacie.

Zasady bezpiecznego korzystania z kart bankomatowych

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe

Obowiązki Banku zapobiegające uczestnictwu w nielegalnych grach hazardowych

Bank informuje, że od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zmiana w ustawie o grach hazardowych, nakładająca na banki nowe obowiązki odnośnie działań zapobiegających uczestnictwu w nielegalnych grach hazardowych.

Według obowiązującego prawa, uczestnictwo w grach hazardowych przez internet jest zakazane, chyba że grę organizuje podmiot mający na to zezwolenie władz. Pełen wykaz zmian (jak np. ustanowienie monopolu państwa na automaty poza kasynami, czy niektóre gry kasynowe dostępne przez internet, np. ruletka czy gry karciane) oraz podmiotów mogących organizować gry hazardowe, można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów, np: http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

W związku z powyższym zwracamy uwagę na to, że niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych lub innych usług płatniczych, jak np. przelewów elektronicznych, w związku z uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych i Bank może taką transakcję odrzucić.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Inne opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.