Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych"

Rodzaje finansowego wsparcia:

 • dofinansowanie wkładu własnego – środki dzięki którym nie musisz dysponować pełną kwotą wymaganego wkładu własnego;
 • dodatkowe finansowe wsparcie – środki dzięki którym zmniejszone zostanie twoje zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu a tym samym twoja rata będzie niższa1.

1  Wsparcie może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko.

Do kogo skierowany jest program?

 • małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci lub singli,
 • osób, które nie ukończyły 35 roku życia,
 • osób nabywających pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny) na rynku pierwotnym,
 • osób, które do dnia nabycia mieszkania (domu jednorodzinnego) nie posiadały prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

W ramach programu można nabyć mieszkanie (dom), które:

 • zostanie po raz pierwszy zasiedlone,
 •  będzie służyło zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,
 • znajduje się na terenie Polski,
 • ma powierzchnię użytkową nie większą, niż odpowiednio: 

   - 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
   - 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego    
     (w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci),

 • ma cenę zakupu nie przekraczającą kwoty równej: powierzchni użytkowej x limit cenowy obowiązujący dla lokalizacji danej nieruchomości.

 

Ile można zyskać?

Kwota dofinansowania wkładu własnego obliczana jest jako:

 • 10 % – dla małżeństw, osób samotnych – bezdzietnych,
 • 15% – dla małżeństw, osób samotnych – wychowujących przynajmniej jedno dziecko,

wartości stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania (domu) – nie więcej jednak niż 50 m2 – i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej, uzależnionego od lokalizacji nieruchomości.

Wartość wskaźnika ogłaszana jest przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznej.

Parametry kredytu

 •    minimalna kwota udzielonego kredytu wynosi 50% ceny zakupu mieszkania (domu),
 •    okres kredytowania – od 15 lat do 30 lat,
 •    atrakcyjne oprocentowanie,
 •    spłata kredytu w ratach równych lub malejących.

 

Warto wiedzieć

 • wnioski o dofinansowanie wkładu własnego można składać do 30 września 2018 r.,
 • dokumenty wymagane do uzyskania finansowego wsparcia składane są wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu,
 •  jeżeli nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy,
 • dofinansowanie wkładu własnego wypłacane jest jako ostatnia część świadczeń pieniężnych przekazywanych na rachunek dewelopera (spółdzielni mieszkaniowej),
 •  dodatkowe finansowe wsparcie wypłacane jest na poczet wcześniejszej spłaty kapitału kredytu,
 •  nabywca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania, jeżeli w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania (domu):

   - dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania (domu), którego zakup nastąpił z       zastosowaniem dofinansowania wkładu  własnego,
   - wynajął lub użyczył mieszkanie (dom) innej osobie,
   - zmienił sposób użytkowania mieszkania (domu) w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
   - uzyskał prawo własności, współwłasności lub spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z wyłaczeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.

 

Kredyty mieszkaniowe

Marzysz o własnym mieszkaniu, wystarczy, że wybierzesz nasz Kredyt Mieszkaniowy!

Kredyt udzielany jest w złotych polskich, nawet do 35 lat i możesz nim sfinansować:

 • zakup bądź budowę domu lub mieszkania,

 • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe,

 • remont, modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania,

 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

 • zakup działki budowlanej,

Wypłata kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w transach lub jednorazowo w zależności od dyspozycji kredytobiorcy i przeznaczenia kredytu.

Załączniki do wniosku dla osoby uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.