Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • Bez gotówki
 • zastrzeżenia
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

Harmonogram wnioskowania/reklamacji/odwołań dotyczących subwencji wypłacanych przez Fundusz

Uwaga !  

Przedstawiamy poniżej komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (dalej PFR) w sprawie harmonogramu wnioskowania/reklamacji/odwołań dotyczących subwencji wypłacanych przez Fundusz.”

Termin zakończenia przyjmowania przez PFR wniosków o subwencję upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

Termin składania reklamacji dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r. upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Złożenie standardowego wniosku po 31 lipca 2020 r. (do końca 2020 r.), będzie możliwe dla indywidualnych firm wskazanych przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (tryb indywidualny).

Złożenie odwołania będzie możliwe (do końca 2020 r.), więcej niż dwa razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy, firmom wskazanym przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że firmy te złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym i jest to uzasadnione (tryb indywidualny).

Termin składania standardowych odwołań upływa z dniem 30 września 2020 r.

Termin składania reklamacji od odwołań składanych do 30 września 2020 r. upływa z dniem 16 października 2020 r.

PFR odpowie na wszystkie reklamacje klientów, bez względu na termin zakończenia Programu czy proces składania reklamacji.

Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

 

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

 

UWAGA! Wnioski w wersji online można składać już od 29 kwietnia br. od godziny 18:00!

 

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

1) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

2) odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

 

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

 • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
 • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego wypełnienia wniosku.

Masz pytania? Skontaktuj się z pracownikami Banku pod numerami telefonów placówek Banku wskazanymi na stronie lub zapoznaj się z informacjami udostępnionymi przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

Ostateczna wersja podręcznika ze wszystkimi zmianami: https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf

 

Pytania i odpowiedzi, które PFR będzie aktualizował na bieżąco https://pfrsa.pl/tarcza-finsansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

 

Najczęściej pojawiające się trudne pytania: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/qa_tarcza_finansowa_top_pytania.pdf

 

Regulamin programu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

 

Komunikat na temat programu wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z globalną epidemią koronawirusa COVID-19, Rząd – za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR) – uruchomił Program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie polegał na wypłacaniu przedsiębiorcom przez banki subwencji, które w części będą mogły być umorzone. Z Programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 

1) na dzień 31 grudnia 2019 r.. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają  z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,

2) odnotowali spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

 

Aby jednak uzyskać subwencję z PFR, każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek poprzez system bankowości internetowej, a Bank, przed wysłaniem wniosku, będzie zobowiązany do zweryfikowania:

 

1) rozliczeniowego numeru rachunku formowego klienta (rachunek podany przez klienta we wniosku do wypłaty subwencji musi być rachunkiem bieżącym, nie może być rachunkiem oszczędnościowym, technicznym, kredytowym (rachunkiem karty kredytowej),

2) NIP-u oraz REGON-u firmy,

3) rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego,

4) numeru telefonu komórkowego (telefon komórkowy daje możliwość autoryzacji wysyłki wniosku).

 Jeżeli nie korzystasz jeszcze z systemu bankowości internetowej, a chciałbyś uzyskać subwencję finansową w ramach tego Programu, zgłoś telefonicznie w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej Twój rachunek bieżący, chęć zmiany dotychczasowej formy prowadzenia rachunku na formę elektroniczną. Pracownik Banku odpowie telefonicznie na wszelkie nurtujące Cię pytania, m.in. na temat dostępnych form autoryzacji, wysokości dostępnych limitów transakcyjnych, czy też zasad zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości internetowej, a także uzgodni z Tobą termin w jakim powinieneś zgłosić się do Oddziału w celu podpisania stosownych dokumentów, co pozwoli na aktywowanie usługi. Nie zwlekaj - zadzwoń już dzisiaj (instrukcje użytkownika systemu bankowości internetowej oraz numery kontaktowe do naszych placówek znajdziesz na naszej stronie internetowej).

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronowirusa, Bank Spółdzielczy w Człuchowie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty mogą złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem:

- bankowości internetowej,

- poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku na adres Oddziału Banku: o.człuchow@bsczluchow.sgb.pl,
o.czarne@bsczluchow.sgb.pl, o.debrzno@bsczluchow.sgb.pl, o.przechlewo@bsczluchow.sgb.pl lub

- pocztą tradycyjną.

Po otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

 

 

Komunikat

W związku z sytuacją w kraju i rosnącym zagrożeniem koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt w placówkach Banku, zachęcając jednocześnie do korzystania w większym stopniu z bankomatów, transakcji bezgotówkowych realizowanych za pomocą kart płatniczych oraz z usług bankowości elektronicznej umożliwiających m.in. realizację zleceń płatniczych, założenie lokaty, czy też złożenie wniosku o kredyt konsumpcyjny. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się korzystanie z korespondencji mailowej lub telefonicznie (adresy mailowe i numery telefonów znajdziesz na naszej stronie internetowej).

 

Jak się chronić przed zakażeniem ? Oto kilka cennych uwag.

 

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady, można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane części ciała, np. przy powitaniu osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość .

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Pamiętaj. Stosując się do powyższych zaleceń minimalizujesz ryzyko zakażenia.

Z poważaniem Zarząd Banku

 

 

Uwaga - sytuacja związana z koronawirusem stała się okazją dla przestępców!

Przestępcy rozsyłają wiadomości SMS i nakłaniają do zalogowania się na fałszywych stronach, próbują także wyłudzać pieniądze poprzez Facebooka i metodą na BLIKA. Prosimy - zachowajcie czujność, bo tego typu informacji będzie przybywać.

Jakimi metodami posługują się oszuści?

 1. Rozsyłają wiadomości SMS z linkami do fałszywych stron płatności. W SMS-ach rozpowszechniają informację o rzekomym blokowaniu pieniędzy na rachunkach bankowych w związku ze specustawą dotyczącą epidemii koronawirusa. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 2. Przejmują konta, np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy lub o kod BLIK, argumentując to nieszczęśliwym wydarzeniem.

Jeśli w opisanych wyżej sytuacjach klikniesz w link w SMS-ie lub zrealizujesz przelew albo przekażesz kod BLIK – Twoje pieniądze trafią do oszustów.

Metod wyłudzeń może być więcej. Oszuści cały czas tworzą nowe scenariusze działania.

Jak się bronić?

Zachowaj czujność. Stosuj się do tych zasad bezpieczeństwa:

 • zawsze zwracaj uwagę na adres strony internetowej, na której logujesz się lub wykonujesz płatności,
 • dokładnie czytaj treści SMS-ów jakie otrzymujesz. Bank pisze w nich czego dotyczy kod autoryzacyjny,
 • jeśli znajomy prosi Cię na czacie o wysłanie pieniędzy BLIKIEM, zadzwoń do niego – upewnij się, że jego konto nie zostało przejęte przez oszustów.

Przykłady wiadomości SMS od oszustów:

"Informujemy iż zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa Państwa środki na rachunku zostaną przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się, aby zatrzymać 1000 PLN" - takie SMS-y otrzymała w ostatnim czasie duża liczba klientów polskich banków.

Po otrzymaniu takiego SMS-a najlepiej od razu go skasować i pod żadnym pozorem nie klikać w przesłany link kierujący do fałszywej strony do logowania na konto bankowe. Jeśli z niego skorzystamy i podejmiemy próbę zalogowania na przesłanej przez oszustów stronie, nasze dane do logowania na konto bankowe trafią w ich ręce, co grozi z kolei utratą zgromadzonych na koncie środków.

Przypominamy: Bank nie prosi o logowanie się do bankowości internetowej poprzez wysłanie linków w wiadomości SMS lub e-mail.

Informujemy również, że w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, dla zachowania bezpieczeństwa swoich klientów oraz pracowników, wprowadziliśmy następujące procedury ochronne:

 • skróciliśmy godziny pracy naszych placówek,
 • zmieniliśmy ustawienie stanowisk związanych z obsługą klienta w taki sposób, aby zachowana była odległość min. 1 metra między pracownikiem, a klientem, a tam gdzie to było możliwe -  przenieśliśmy obsługę do boksów kasowych,
 • ograniczyliśmy ilość klientów przebywających w jednym czasie na Sali obsługi klienta,
 • zachęcamy do korzystania z usług Banku poprzez elektroniczne kanały dostępu i bankomaty, a także do płatności bezgotówkowych w internecie oraz w placówkach handlowych / usługowych,
 • tłumaczymy zdenerwowanym klientom, że przyczyną ewentualnych kłopotów może być nadmierna panika, a system bankowy w Polsce jest stabilny.

Informujemy również, że Bank musi działać nawet w obliczu zagrożenia epidemią, dlatego też, jeśli wdrożone przez nas procedury ochronne są dla Państwa uciążliwe, bardzo prosimy o zachowanie spokoju i wyrozumiałość.

 

 

 

 

Do Stu bez PIN-u

 

Teraz jeszcze wygodniej! Płać dowolną kartą płatniczą bez PIN – nawet do 100 zł.

Każdą z naszych kart Visa i Mastercard przy zakupach do wartości 100 zł zapłacisz teraz zbliżeniowo bez podawania numeru PIN.

Jeśli to karta Mastercard, z której już korzystasz, lub nowa karta Visa – nie musisz nic robić, by aktywować nowe limity transakcji. W przypadku karty Visa, którą już posiadasz – usługa zacznie działać po wykonaniu jednej transakcji stykowej.

Pamiętaj: płatność bez PIN-u zwiększa Twoje bezpieczeństwo w dobie koronawirusa.

Przypominamy, że korzystając z cyfrowych portfeli Apple Pay, GarminPay i FitbitPay nie musisz podawać PIN-u niezależnie od limitu. W tym przypadku PIN zastępują zabezpieczenia Twojego smartfona lub smartwatcha.

 

#doSTUbezPINU #do100bezPIN #placKARTAbezPINU #placmobilnie #placmobilniezsgb

 

 

Płać bezdotykowo. Nie kuś koronowirusa

Czy w czasach koronawirusa warto mieć gotówkę?Banknoty i monety mogą być nośnikiem wirusów i bakterii, które, wg dostępnej wiedzy, mogą na nich przetrwać nawet 3 dni.

Roztropność w płatnościach gotówkowych będzie najlepszym rozwiązaniem.  Bezpieczniej zastąpić je płatnościami zbliżeniowymi/bezdotykowymi lub korzystać z bankowości internetowej. Karta płatnicza z funkcją płatności zbliżeniowych, smartphone, smartwatche lub smart opaska, rozliczenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, przelewy internetowe – wszystko jest dzisiaj bezpieczniejsze od płacenia gotówką.

Polski system bankowy należy do najlepiej zabezpieczonych w Europie. Co do zasady środki pieniężne zgromadzone na kontach obywateli mają gwarancję wypłat do równowartości w złotych kwoty 100 tysięcy euro – stoi za nią prawo i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (szczegóły pod LINKIEM).

Płatności mobilne – dostępne w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB – uwalniają nas od konieczności używania kart oraz samej gotówki. Takie rozliczenia, podobnie jak przelewy elektroniczne, to teraz jeden z najbezpieczniejszych sposobów płatności za produkty i usługi.

Używając karty z funkcją płatności bezdotykowych lub płacąc mobilnie jesteśmy odpowiedzialni, zwiększamy własne bezpieczeństwo i ograniczamy skalę rozprzestrzeniania się wirusa. W tym szczególnym czasie powszechnego zagrożenia koronawirusem, rozważmy odstawienie gotówki.

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i naszych bliskich.

 

 

Korona-oszuści

Możesz otrzymać fałszywe sms-y lub maile z informacją o rzekomym przekazywaniu środków do rezerw NBP i poleceniem zalogowania się na swoje konto, aby do tego nie dopuścić. Link kieruje do strony podstawionej przez przestępców, która wygląda jak strona Twojego banku. Taka spreparowana strona  zapisuje dane do logowania na Twoje konto. Nie klikaj w link i skasuj wiadomość!

Instytucje finansowe nigdy nie rozsyłają do swoich klientów wiadomości wraz z linkami do logowania.

QshIZKTe64WgQAAAABJRU5ErkJggg==

Przestępcy podszywają się pod serwisy informacyjne lub strony rządowe i przesyłają informację lub film, których obejrzenie wymaga zalogowania się przez Facebooka.
Nie rób tego – logując się tak naprawdę przekazujesz swoje dane i umożliwiasz oszustom wejście na swoje konto.
Przez to Twoi znajomi mogą otrzymać, z Twojego profilu, prośbę o przesłanie pieniędzy za pomocą BLIKA oraz linki do wyłudzeń ich danych. Takie prośby od „znajomych” możesz także otrzymywać Ty. Nie daj się oszukać, nie podawaj kodu BLIK w wiadomościach! Najlepiej w takiej sytuacji skontaktować się telefonicznie z osobą proszącą o pomoc.

BwfNGCiueX6fR7n+PxNtx+eydax9AAAAAElFTkSuQmCC

Fake news, czyli fałszywe, często sensacyjne informacje na temat epidemii, potrzebnego wsparcia żywnościowego, czy prośby o przekazanie brakujących środków ochrony itp. Wiadomości te zawierają złośliwe oprogramowanie oraz linki lub załączniki, które mają na celu wyłudzenie danych osobowych, a najczęściej też danych do logowania na Twoje konto w bankowości internetowej. Nie klikaj w takie linki!

 

wMH8YzNfjqL4gAAAABJRU5ErkJggg==

Dostałeś propozycję zainstalowania aplikacji związanych z epidemią, np. mapy przedstawiające na bieżąco jej zasięg? Nie rób tego! Pobierając taką aplikację ściągasz złośliwe oprogramowanie, które może pozyskiwać poufne dane, np. dane logowania do bankowości internetowej. Wszystkie wiadomości możesz na bieżąco śledzić w oficjalnych serwisach informacyjnych, nie musisz niczego instalować na telefonie czy komputerze.

5Skhg5BB6EDoQD8dmCgMmPRs3P8HWErI5A91UqEAAAAASUVORK5CYII=

Uważaj na leki i testy na koronawirusa oferowane w internecie.
Te „specjalistyczne” sklepy prowadzą do fałszywych stron pośredników płatności np. PayPal, pozyskujących poufne dane, czyli poświadczenia do bankowości internetowej. Nie daj się korona-oszustom!

 

lSICS0s+vdkAAAAASUVORK5CYII=

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.