Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • zastrzeżenia
  • Bankowość moblina
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Program COSME - to program Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorst w Europie.

Do kogo skierowana jest gwarancja PLG-COSME?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem, historią kredytową lub wykorzystali limit pomocy de minimis.

Zalety gwarancji PLG-COSME:

-dzięki gwarancji, przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub nie dysponujący wystarczającym zabezpieczeniem kredytu, mogą skorzystać z kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

-gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu - zabezpiecza 80% kapitału. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi przedstawiać tzw. "twardych zabezpieczeń", co pozwala mu na elastyczność w zakresie dysponowania swoim majątkiem,

-gwarancje są łatwo dostępne, dystrybuowane przez banki, które zawarły umowę z BGK tj. 11 banków komercyjnych oraz grupa banków spółdzielczych; formalności związane z udzieleniem gwarancji są ograniczone do niezbędnego minimum.

-COSME jest najmniej sformalizowaną gwarancją na polskim rynku,

- wniosek o gwarancję jest składany razem z wnioskiem o kredyt,

-koszt gwarancji jest bardzo niski,

-gwarancja nie stanowi pomocy publicznej; przedsiębiorca korzystający z gwarancji nie jest obciążony dodatkowymi formalnościami (raportowanie, limity) związanymi z pomocą publiczną,

- z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis i jednocześnie korzystają z innych form pomocy publicznej (dotacje, kredyt technologiczny),

- z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy wykluczeni ze wsparcia w ramach de minimis, tj. działający w sektorze drogowego transportu towarowego, prowadzący działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych oraz w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

Parametry finansowania:

maksymalna kwota kredytu - 600 000 zł

minimalny okres kredytowania - 12 miesięcy

zakres gwarancji - 80% kwoty kredytu (maksymalna kwota gwarancji to 480 000 zł)

maksymalny okres gwarancji - 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,

                                       - 60 miesięcy - w przypadku kredytu odnawialnego,

                                       - 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego

prowizja za udzielenie gwarancji - 1% wartości gwarancji w stosunku rocznym

Ograniczenia w udzielaniu gwarancji:

-COSME dotyczy tylko nowych kredytów - nowe finansowanie lub odnowienie finansowania na kolejny okres pod warunkiem, że kredytobiorca spłacił dotychczasowe zaangażowanie w ramach istniejącej umowy kredytu.

-klient nie może prowadzić podstawowej/znaczącej działalności w sektorach zastrzeżonych, np. produkcja tytoniu i destylowanych napojów alkoholowych, produkcja i obrót bronią i amunicją.

Dodatkowe informacje:

- jeżeli klient spełnia warunki konieczne dla Banku do zawarcia umowy kredytu, to najprawdopodobniej spełnia jednocześnie warunki do otrzymania gwarancji COSME,

- kredyt dodatkowo można zabezpieczyć tzw. miękkimi zabezpieczeniami: weksel, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie osoby trzeciej,

- gwarancją COSME można zabezpieczyć kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie podatku VAT,

- istnieje możliwość pokrycia prowizji od udzielonej gwarancji COSME z kwoty kredytu.

baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.