Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • zastrzeżenia
  • Pay
  • Bankowość moblina
  • Doładowania
  • SKO

Nawigacja

Treść strony

Konto oszczędnościowe w Pakiecie "Dobry Plon" - rodzaj rachunku terminowej lokaty

oszczędnościowej, na który klient może wpłacać dowolną kwotę w każdym czasie, z zastrzeżeniem,

że kwota pierwszej wpłaty wynosi 1000,00 zł (wpłata minimalna);

 

w ramach obsługi konta oszczędnościowego, możliwe jest:

a) dokonywanie wpłat gotówkowych w kasach Banku,

b) składanie w Banku dyspozycji bezgotówkowych z rachunku bieżącego prowadzonego w ramach

    Pakietu "Dobry Plon" oraz z rachunków prowadzonych przez inne banki (wpłaty dokonywane w formie

    bezgotówkowej),

c) składanie dyspozycji w formie bezgotówkowej, z rachunków prowadzonych przez Bank samodzielnie,

    za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Internet Banking,

d) dokonywanie raz w miesiącu, bez żadnych opłat, wypłaty części środków, z zastrzeżeniem,

    iż minimalna kwota jaka powinna pozostać na rachunku, wynosi 1 000,00 zł; każda kolejna wypłata jest

    możliwa po opłaceniu należnej Bankowi prowizji, 

e) oprocentowanie środków jest zmienne i podlega kapitalizacji w okresach kwartalnych.

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

PROWADZONYM W RAMACH PAKIETU "DOBRY PLON"

PROGI KWOTOWE

STAWKA PROCENTOWA

(w skali roku)

do 1.000,00 zł

0,01%

od 1.000,01 zł do 10.000,00 zł

0,10%

od 10.000,01 zł do 30.000,00 zł

0,40%

od 30.000,01 zł do 100.000,00 zł

0,70%

pow. 100.000,00 zł

1,00%

  1. Oprocentowanie zmienne.
  2. Oprocentowanie kaskadowe - każdy przedział kwotowy jest oprocentowany wg innej stawki; procentuje cała kwota produktu wg różnych stawek.
  3. Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
  4. W przypadku likwidacji konta, odsetki za okres od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła ostatnia kapitalizacja odsetek do dnia poprzedzającego dzień likwidacji, wynoszą 0,00%.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.