Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

  • zastrzeżenia
  • Bankowość moblina
  • Doładowania

Nawigacja

Treść strony

Konto oszczędnościowe w Pakiecie "Dobry Plon" - rodzaj rachunku terminowej lokaty

oszczędnościowej, na który klient może wpłacać dowolną kwotę w każdym czasie, z zastrzeżeniem,

że kwota pierwszej wpłaty wynosi 1000,00 zł (wpłata minimalna);

 

w ramach obsługi konta oszczędnościowego, możliwe jest:

a) dokonywanie wpłat gotówkowych w kasach Banku,

b) składanie w Banku dyspozycji bezgotówkowych z rachunku bieżącego prowadzonego w ramach

    Pakietu "Dobry Plon" oraz z rachunków prowadzonych przez inne banki (wpłaty dokonywane w formie

    bezgotówkowej),

c) składanie dyspozycji w formie bezgotówkowej, z rachunków prowadzonych przez Bank samodzielnie,

    za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Internet Banking,

d) dokonywanie raz w miesiącu, bez żadnych opłat, wypłaty części środków, z zastrzeżeniem,

    iż minimalna kwota jaka powinna pozostać na rachunku, wynosi 1 000,00 zł; każda kolejna wypłata jest

    możliwa po opłaceniu należnej Bankowi prowizji, 

e) oprocentowanie środków jest zmienne i podlega kapitalizacji w okresach kwartalnych.

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM PROWADZONYM W RAMACH PAKIETU „DOBRY PLON”

 

Obowiązuje do 22.06.2020 r.

Obowiązuje od 23.06.2020 r.

Progi kwotowe

 

Oprocentowanie

Progi kwotowe

Oprocentowanie

1

2

3

4

 

do 10 000,00 zł.

 

 

0,01%

 

do 10 000,00 zł.

 

0,01%

 

od 10 000,01 zł. do 100 000,00 zł.

 

 

0,10%

 

od 10 000,01 zł. do 100 000,00 zł.

 

0,01%

 

pow. 100 000,00 zł.

 

 

0,25%

 

pow. 100 000,00 zł.

 

0,015%

 

  1. Oprocentowanie zmienne liczone w skali roku.
  2. Oprocentowanie kaskadowe – procentuje cała kwota zgromadzona na rachunku, przy czym każdy przedział kwotowy jest oprocentowany wg innej stawki, zgodnie z powyższą Tabelą.
  3. Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.
  4. W przypadku likwidacji konta, odsetki za okres od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła ostatnia kapitalizacja odsetek do dnia poprzedzającego dzień likwidacji, wynoszą 0,00%.
baner toplayer
PFR

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.