Bank Spółdzielczy w Człuchowie, ul. Zamkowa 23

Główne działy

Bankowość elektroniczna

Banery

 • zastrzeżenia
 • Pay
 • Bankowość moblina
 • Doładowania
 • SKO

Nawigacja

Treść strony

Praca - Opiekun Klienta

Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddział w Debrznie

poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun Klienta

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Oddział w Debrznie, 77-310 Debrzno, ul. Młynarska 1

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i budowania dobrych relacji, (współpraca z wieloma osobami na różnych szczeblach organizacji),
 • dyspozycyjność,
 • zorientowanie na realizację zadań, osiąganie wyników, poszukiwanie rozwiązań,
 • pozytywne nastawienie do życia i pracy,
 • znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV + list motywacyjny) na adres o.debrzno@bsczluchow.sgb.pl lub dostarczenie osobiście do Oddziału w Debrznie przy ulicy Młynarskiej 1. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Opiekun Klienta  w Oddziale Debrzno.”  Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

 

 

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez okres aktualnej i przyszłych  rekrutacji prosimy o  zawarcie w CV stosownej klauzuli:

 

*W przypadku  braku ww klauzuli CV nie będzie rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDAT*

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Człuchowie z siedzibą w Człuchowie, dane kontaktowe Banku: Bank Spółdzielczy w Człuchowie; ul. Zamkowa 23 77-300 Człuchów, numer telefonu(59) 83 42 472 , (59) 83 43 287, email: sekretariat@bsczluchow.sgb.pl
 2. Z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pod numerem telefonu (59) 83 34 523 wew. 41 lub pod adresem email: iodo@bsczluchow.sgb.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Opiekuna Klienta  na podstawie Pani/Pana zgody – podstawę przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a:
  2. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawę przetwarzania danych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f,
  3. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających wprost z przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie  jest art. 6 ust. 1 lit. c,

     4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana
         dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności: 

         1) organom kontrolnym,

         2) współpracującym z Administratorem firmom prawniczym,

         3) medycynie pracy,

    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 

                      1) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
                           roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z
                           procesem rekrutacji, tj. przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji,

                     2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
                         – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie
                         dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

        3) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów
            oraz pracowników) i mienia Administratora przez okres 3 miesięcy, chyba że
            dane stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość,
            iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ten ulega
            przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

6.Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora
   Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

               1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

               2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

               3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

               4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18  Rozporządzenia,

               5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
                   Rozporządzenia,

               6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

               7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy istnieje podejrzenie,
                  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
                  danych osobowych.

 

7. Podanie danych przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Ponadto wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

8. W ramach prowadzonej rekrutacji Administrator nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

 

            Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich
            danych osobowych oraz zawartymi w niej  pouczeniami i wyrażam dobrowolnie zgodę
            na przetwarzanie moich danych osobowych:

             - w związku z procesem rekrutacyjnym na wskazane w ogłoszeniu stanowisko - ………..
               (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

           - dla celów przyszłych procesów rekrutacji (przez okres dwóch lat) na stanowisko …………………..
              - ……….. (zaznaczyć X bądź w inny sposób potwierdzić opcję)

 

                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                              (Podpis kandydata)

 

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.